Våra klimatprojekt

Här hittar ni några av de projekt som man kan klimatkompensera genom. Utöver dessa klimatprojekt har vi flertalet samarbeten med globala projektutvecklare för specifika krav. Kontakta oss för offert eller om ni vill veta mer.

2020-08-19T14:32:11+02:00
tropical mix

Tropical Mix – Trädplantering i Panama

Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem.

2020-12-21T09:43:25+01:00
sri balaji

Sri Balaji – Bioenergi i Indien

Ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

2020-02-25T15:10:36+01:00
klimatprojekt, barangay

Barangay – Vindenergi på Filippinerna

Barangay är en av de första förnybara energiprojekt i landet och syftar till att minska landets beroende fossil energi och öka mängden grön och förnybar energi.

2020-08-19T14:34:07+02:00
hindustan

Hindustan – Vindenergi i Indien

I Hindustan i norra Indien genererar 75 vindturbiner tillsammans ca 116 000 MWh el per år. Det här minskar utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen.

2020-08-25T13:53:45+02:00
climeworks

Climeworks – Direct Air Capture

Med banbrytande Air Capture-teknik fångar Climeworks upp koldioxid från luften, omvandlar den till sten och pumpar den djupt under jorden där den förvaras permanent och säkert.

Våra tidigare klimatprojekt

Varje klimatkompensationsprojekt kan under ett visst antal år (ofta 5-7 år) leverera klimatkompensation. Därefter förblir dessa klimatprojekt i drift och klarar sig själva utan ekonomiskt stöd från klimatkompensation. Nedan är några projekt som helt enkelt ”sålt slut” där all tillgänglig klimatkompensation levererats.

2020-07-23T12:53:49+02:00
slutsålt

Tongliao – Vindenergi i Kina

Vindkraftsprojektet Tongliao är beläget i Inre Mongoliet och består av 33 turbiner som har en effekt på 1,5 MW vardera.

2021-01-04T09:09:07+01:00

Maharashtra – Vindenergi i Indien

Vindkraftverken i Maharashtra minskar utsläppen av växthusgaser med ca 73 789 ton årligen. Dessutom ett litet vattenreningsverk intallerats som drivs av solenergi och genererar rent vatten till 250 hushåll i området.

2020-08-20T14:29:53+02:00
zhangbei

Zhangbei – Vindenergi i Kina

Vindkraftverk ersätter kolkraftverk i sydvästra Hebei-provinsen. Utöver nyttan som vindkraften ge för klimatet och miljön har ekonomiska och sociala nyttigheter skapats.

Läs mer om Gold Standard och CDM-certifieringarna som vi använder till våra klimatprojekt.