Våra aktuella projekt

Här hittar ni några av de projekt som man kan klimatkompensera genom. Utöver dessa projekt har vi flertalet samarbeten med globala projektutvecklare för specifika krav. Kontakta oss för offert eller om ni vill veta mer.

2019-05-16T11:39:58+02:00

Sri Balaji – Bioenergi i Indien

Ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östa Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

2019-05-16T11:31:35+02:00

Barangay – Vindenergi på Filippinerna

Barangay är en av de första förnybara energiprojekt i landet och syftar till att minska landets beroende fossil energi och öka mängden grön och förnybar energi.

2019-05-16T11:36:12+02:00

Hindustan – Vindenergi i Indien

I Hindustan i norra Indien genererar 75 vindturbiner tillsammans ca 116 000 MWh el per år. Det här minskar utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen.

2019-10-09T14:58:17+02:00

Tropical Mix – Trädplantering i Panama

Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem.

Våra tidigare projekt

Varje klimatkompensationsprojekt kan under ett visst antal år (ofta 5-7 år) leverera klimatkompensation. Därefter förblir projekten i drift och klarar sig själva utan ekonomiskt stöd från klimatkompensation. Nedan är några projekt som helt enkelt ”sålt slut” där all tillgänglig klimatkompensation levererats.

2018-10-27T12:25:21+02:00

Tongliao – Vindenergi i Kina

Vindkraftsprojektet Tongliao är beläget i Inre Mongoliet och består av 33 turbiner som har en effekt på 1,5 MW vardera.