Projekt 2018-01-29T14:05:04+00:00

Våra projekt

I kartan kan ni hitta ett urval av de projekt vi kan leverera klimatkompensation från. Dessutom har vi flertalet samarbeten med andra projektutvecklare för specifika krav;såsom energislag, land, certifiering etc.

Våra tidigare projekt (några exempel)

Varje klimatkompensationsprojekt kan under ett visst antal år (ofta 5-7 år) leverera klimatkompensation. Därefter förblir projekten i drift och klarar sig själva utan ekonomiskt stöd från klimatkompensation. Nedan är några projekt som helt enkelt ”sålt slut” där all tillgänglig klimatkompensation levererats.