Klimatstrategi – för att minska klimatpåverkan och uppnå verksamhetsmålen.

Ingen verksamhet kan frånsäga sig sitt klimatansvar. Som tur är så inser allt fler företag och organisationer att det kan löna sig rent ekonomiskt att ta ledningen i övergången till ett mer klimatanpassat, resurseffektivt samhälle. Vi kan hjälpa er med det! Att jobba klimatstrategiskt innebär att vidta åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan samtidigt som det tar er närmare verksamhetens övergripande mål. I slutändan handlar det om att effektivisera värdeskapandet genom att systematiskt minska slöseri som exempelvis svinn, energiineffektivitet och onödiga resor.

Med klimatstrategi menas hur verksamheter arbetar för att minska och hantera verksamhetens klimatpåverkan.

Strategin kan exempelvis ligga till grund för effektiviseringar, produktdifferentiering och annan hållbar affärsutveckling. Att ha en strategi och kommunicera denna är även ett sätt att involvera sina kunder och samarbetspartner på resan och skapa engagemang kring vad ni gör.

Tricorona har lång erfarenhet av hela klimatkedjan:

  • Beräkningar av klimatpåverkan, nu och med ”business as usual”
  • Sammanställning av lagstiftning och de förväntningar som inom klimatområdet gäller för verksamheten
  • Formulering av övergripande klimatmål på kort, medellång och lång sikt
  • Strategiska vägval för att kostnadseffektivt minska klimatpåverkan
  • Relevanta certifieringar, märkningar och liknande för ökad trovärdighet och transparens
  • Insatser för att engagera den egna personalen, leverantörerna och kunderna
  • Individuellt utformad klimatkompensation av kvarvarade utsläpp

Utifrån dessa punkter utformar vi tillsammans med uppdragsgivaren ett program som ska mynna ut i en klimatstrategi. Arbetet bedrivs interaktivt och börjar oftast med en halvdagsworkshop. Det avslutas inte med ännu en hyllvärmande rapport, utan med ett handlingsinriktat arbetsdokument som hålls levande med återkommande arbetsmöten – internt eller tillsammans med Tricorona.

Vill du veta mer om klimatstrategi?

Ja tack, kontakta mig

Tjänster inom klimatstrategi

Vi tillhandahåller en rad olika klimatstrategier anpassade efter er verksamhet.

KLIMATSTRATEGI

Reducera utsläpp internt

I många fall innebär en övergång till det ”hållbara” en beteendeförändring.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Carbon benchmark

Carbon benchmark ger er möjlighet att analysera era utsläpp i jämförelse flertalet andra verksamheter.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Utbildning

Utbildning är ofta en avgörande aktivitet för att få förståelse och förankring för klimatfrågan.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Workshop

Workshops, eller arbetsmöten, är ett bra sätt att kombinera utbildning med arbete.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Kommunikation

Att inspirera andra att följa ert goda exempel är ett av värdena med klimatkommunikation.

LÄS MER