fbpx
Klimatneutral & klimatpositiv2019-08-16T15:04:30+02:00
Klimatneutral & Klimatpositiv

Hur blir man klimatneutral och klimatpositiv?

Som företag är det viktigaste man kan göra för klimatet att förhindra att utsläpp sker. Det kan ske både inom den egna verksamheten samt globalt genom klimatkompensation. Att vara klimatneutral betyder att ett företags klimatpåverkan vid en total bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen. Klimatpositivitet innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan. 

Klimatneutral

Klimatneutralitet går att uppnå som organisation, myndighet, familj eller privatperson. Det kan till exempel vara för en produkt, service, event, byggnad eller hel verksamhet.  För produkter så finns det en standard för klimatneutralitet: ISO 14021. Förenklat så uppnår man klimatneutralitet genom följande steg.

Klimatpositiv

Att vara klimatpositiv innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan.

Bland de aktörer som kallar sin verksamhet för klimatpositiv är det vanligt att kompensera 110-115 %, alltså 10-15 % mer än vad som krävs för att nå klimatneutralitet. Eftersom det inte finns någon standard för begreppet är det upp till var och en att bedöma om det är tillräcklig ”överkompensation” för att räknas som klimatpositiv. En möjlig tolkning är att ju högre tryggheten är i kompensationen, t.ex. att den är godkänd av FN och tredjepartsverifierad, desto lägre kan överkompensationen vara. Det är alltid viktigt att vid kommunikation av sin klimatpositiv vara transparent i hur man har gått till väga.

Vi på Tricorona kan hjälpa er att bli både klimatneutrala och klimatpositiva. Kontakta oss för mer information!

Artiklar om klimatneutral och klimatpositiv

Klimatpositiv

Är ditt företag intresserade av att bli klimatpositiva? Vi är experter på att beräkna klimatpåverkan och hjälper er gärna i ert arbete mot att bli klimatpositiva.

Vill du veta mer om klimatpositivitet?