Klimatneutral & Klimatpositiv

Hur blir man klimatneutral och klimatpositiv?

Det viktigaste bidraget man som företag kan göra är att förhindra att utsläpp sker. Både i det interna arbetet med att sänka utsläpp men också genom klimatkompensation. Att vara klimatneutral betyder att företagets klimatpåverkan vid en total bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen. Klimatpositivitet innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan. 

Klimatneutral

Klimatneutralitet går att uppnå som organisation, myndighet, familj eller privatperson. Det kan till exempel vara för en produkt, service, event, byggnad eller hel verksamhet.  För produkter så finns det en standard för klimatneutralitet: ISO 14021. Förenklat så uppnår man klimatneutralitet genom följande steg.

Klimatpositiv

Klimatpositivitet innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan. Minst 110%.

Bland de aktörer som kallar sin verksamhet för klimatpositiv är det vanligt att kompensera 110-115%, alltså 10-15% mer än vad som krävs för att nå klimatneutralitet. Eftersom det inte finns någon standard för begreppet, får var och en bedöma om det är tillräcklig ”överkompensation” för att räknas som klimatpositiv. En möjlig tolkning är att ju högre tryggheten är i kompensationen, t.ex. att den är godkänd av FN och tredjepartsverifierad, desto lägre kan överkompensationen vara.

GHG-protokoll rapporteringskategorier
Exempelrapport verksamhetsredovisning

Klimatpositiv

Är ditt företag intresserade av att bli klimatpositiva? Vi är experter på att beräkna klimatpåverkan och hjälper er gärna i ert arbete mot att bli klimatpositiva.

Kontakta mig
Jag önskar offert

Vill du veta mer om klimatpositivitet?

Ja tack, kontakta mig