fbpx
Klimatneutral och klimatpositiv2021-02-15T15:15:34+01:00
Klimatneutral

Klimatneutral och klimatpositiv

Klimatneutral och klimatpositiv är begrepp som är definierade i internationella standarder och riktar sig till er med de högsta av ambitioner i klimatarbetet.

Klimatneutral

Att något är klimatneutralt innebär att det sammantaget inte bidrar till klimatförändringarna.
Klimatneutralitet kan uppnås för bland annat verksamheter, produkter eller evenemang. För att ni ska få kalla er verksamhet eller er produkt klimatneutral måste ni följa de krav som ställs i en av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021. Kraven som ställs på klimatneutralitet i dessa standarder är mer långtgående än en Klimatredovisning och kan huvudsakligen sammanfattas i nedan punkter.

Klimatpositiv

Klimatpositiv innebär att klimatpåverkan sammantaget ska motverka klimatförändringarna. För att få kalla er klimatpositiva måste ni som organisation först uppnå klimatneutralitet enligt PAS 2060 eller ISO 14021 som det beskrivs ovan. Därefter klimatkompenserar ni utöver er egna fastställda klimatpåverkan med minst tio procent.

Arbetsprocess för att bli klimatneutral och klimatpositiv

Steg 1

Kartläggning av utsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier kartlägger vi tillsammans mer er var er klimatpåverkan sker.

Steg 2

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in data om verksamheten från interna system och leverantörer.

Steg 3

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer kraven klimatneutral verksamhet.

Steg 4

Klimatstrategi

Tillsammans tar vi fram en strategi för att reducera och klimatkompensera er klimatpåverkan.

Steg 5

Granskning

Tillsammans väljer vi ett lämpligt granskningsalternativ för rapporten – En revisionsbyrå rekommenderas men är inte ett skall-krav.

Steg 6

Klimatneutral/klimatpositiv

Ni klimatkompenserar och publicerar er rapport. Ni kan nu kommunicera att ni är klimatneutrala!

När samtliga 6 steg är genomförda och kan verifieras av oss får ni gärna använda våra sigill.

Tidsåtgång och pris

Att bli klimatneutral är en hög nivå av ambition för en organisations klimatarbete. Arbetet kräver tid från både er och oss. Flera variabler avgör tidsåtgång och det krävs ett seriöst engagemang även från ledningsnivå. Ett riktmärke är att det från organisationen på årsbasis behöver investeras cirka 70 timmar och från 75 timmar av vår tid. Vad kostnaden för klimatkompensation blir beror på hur stor er klimatpåverkan är och vilket projekt som organisationen kompenserar genom.

JAG VILL VETA MER OM Klimatneutral och klimatpositiv!
GHG-protokoll rapporteringskategorier [PDF]
Exempelrapport verksamhetsredovisning [PDF]

Artiklar om klimatneutral och klimatpositiv

Produktfakta

Klimatneutral och klimatpositiv är tjänster för företag med hög ambition i klimatarbetet.

Kontakta mig
Jag önskar offert

Vill du veta mer om klimatpositivitet?

Ja tack, kontakta mig
Till toppen