Kunder 2018-01-30T14:30:19+00:00
2018-01-11T08:52:32+00:00

Björn Borg skall sänka sina utsläpp med 40% mellan 2013-2019

Björn Borg är ett bolag med ett brett hållbarhetsarbete och med tydliga miljömål. Bland annat har Björn Borg som mål för sitt klimatarbete att mellan 2013 och 2019 reducera koncernens koldioxidutsläpp per omsatt krona med 40 %. För att kunna nå det ambitiösa klimatmålet har Björn Borg valt att genom Tricorona redovisa bolagets klimatpåverkan.

2018-01-11T08:52:37+00:00

H&M klimatkompenserar för att fullfölja sina klimatmål

H&M har en ambitiös klimatstrategi där de ställer upp tuffa klimatmål för den egna verksamheten. För att fullfölja de uppsatta målen klimatkompenserar H&M utsläppen som överstiger målen, motsvarande 67 000 ton CO2e. Det gör man genom utsläppsreduktioner från Gold Standard CDM-projekt från Tricorona.

2018-01-11T08:52:18+00:00

Out of Homes klimateffektiva leveransprocesser

Out of Home är en rikstäckande livsmedelsgrossist som vänder sig till restauranger, storkök, caféer och hotell. På outofhome.se kan deras kunder enkelt beställa varor som levereras inom någon dag med klimateffektiva leveransprocesser. Just leveranserna ut till kunderna klimatkompenserar Out of Home genom Tricorona.