Våra uppdrag och kunder

Läs mer om hur vi hjälpt några av våra kunder att ta sitt klimatansvar och skapa affärsnytta genom initiativ inom klimatområdet.

2020-09-23T13:22:30+02:00
akademiska hus

Akademiska Hus ska sätta Science Based Target

Tillsammans med Tricorona Climate Partner har Akademiska Hus under våren tagit fram ett ramverk för att kunna sätta ett SBT. De utlyste även en upphandling för klimatkompensation och konsultstöd som tillföll oss och innebär att samarbetet fördjupas ytterligare.