Makuleringsintyg

Efter att ni fått ert certifikat på er klimatkompensation från oss makulerar vi kolkrediterna i handelsregistret. Nedan redovisar vi alla makuleringar vi genomför.

Vad innebär makulering?

Att makulera betyder att förstöra eller att göra någonting ogiltigt. I det här fallet innebär makuleringen av kolkrediter att dessa blir ogiltiga och inte kan handlas med eller användas till något annat. Klimatnyttan för de makulerade krediterna tillfaller därför den som betalat för dem genom klimatkompensation.

Hur går makuleringen till?

När månaden är över sammanställer vi det antal ton som klimatkompenserats genom respektive projekt. Därefter genomför vi  makuleringen i de handelsregister där vi har våra projekt. Projekt som är certifierade av CDM, så kallade Certified Emission Reductions (CER) makuleras i Unionsregistret  som administreras av Energimyndigheten/Naturvårdsverket. Klimatkompensation som är certifierade Verified Emission Reductions makuleras i Gold Standards Impact Registry (tidigare Markit). Makuleringen sker 2–5 veckor efter att vi mottagit betalning från kund. Certifikatet skickas ut när ordern är bekräftad.

Bevis på att makulering skett

Själva makuleringsprocessen går till enligt ovan. Det betyder att just er kompensation tillsammans med andra ordrar ingår i en större makulering. Genom ert ordernummer kan vi därför ange i vilken makulering er klimatkompensation ingår. Om ni önskar enskilda och separata makuleringar och makuleringsintyg går detta att ordna. Kommunicera i så fall detta till oss i samband med er beställning.

Makuleringshistorik

Sedan Mars 2019 publicerar vi nedan all makulering som sker och genomförs av oss i handelsregistren (förutsatt att sekretess inte föreligger). Nedan spåras klimatkompensation via ordernummer eller fakturanummer. Ambitionen är att även publicera historiska makuleringar sedan 2006.

Period Ordrar Makuleringsintyg
Mars 2020 Makuleringar för mars 2020 Intyg Barangay 1000 ton
Intyg Bhilwara 1216 ton
Intyg Gyapa 284 ton
Intyg LifeStraw 19 ton
Intyg Sri Balaji 982 ton
Intyg Tropical Mix 292 ton
Intyg Tropical Mix 1892 ton
Februari 2020 Makuleringar för feb 2020 Intyg Barangay 227 ton
Intyg Bhilwara 3487 ton
Intyg Gyapa 7 ton
Intyg Hindustan 5204 ton
Intyg Jaisalmer 40 ton
Intyg LifeStraw 584 ton
Intyg Sri Balaji 674 ton
Intyg Tropical Mix 1108 ton
Januari 2020 Makuleringar januari 2020 Intyg Hindustan 173 ton
Intyg Jaisalmer 23 ton
Intyg Sri Balaji 3852 ton
Intyg Tropical Mix 428 ton
Intyg Zhangbei 208 ton
Intyg Barangay 30 ton
Intyg Bhilwara 679 ton
Intyg Bhilwara 1400 ton
Intyg Gyapa 1321 ton
November – December 2019 Makuleringar nov-dec 2019 Intyg LifeStraw 873 ton
Intyg Sri Balaji 513 ton
Intyg Tropical Mix 2208 ton
Intyg Zhangbei 54 ton
Intyg Bhilwara 2320 ton
Intyg Godawari 188 ton
Intyg Gyapa 1333 ton
Intyg Gyapa 2037 ton
Intyg Hindustan 213 ton
Intyg Jaisalmer 237 ton
Oktober 2019 Makuleringar oktober 2019 Intyg Sri Balaji 2.902 ton
Intyg Thailand LFGTE 10.000 ton
Intyg Tropical Mix 1.363 ton
Intyg Tropical Mix 63 ton
Intyg Zhangbei 35 ton
Intyg Gyapa 916 ton
Intyg Hindustan 4.904
Intyg Jaisalmer 309 ton
Intyg LifeStraw 1.103 ton
September 2019 Makuleringar september 2019 Intyg Hindustan 25 211 ton
Intyg Jaisalmer 2 403 ton
Intyg Sri Balaji 5 511 ton
Intyg Tropical Mix 71 ton
Intyg Tropical Mix 137 ton
Intyg Zhangbei 139 ton
Intyg Barangay 100 ton
Intyg Godawari 542 ton
Intyg Gyapa 766 ton
Augusti 2019 Makuleringar augusti 2019 Intyg Gyapa 129 ton
Intyg Gyapa 281 ton
Intyg LifeStraw 37 ton
Intyg Tropical Mix 385 ton
Intyg Barangay 925 ton
Intyg Barangay 1718 ton
GS CER Cancellation China Solar Cooker Tricorona
Mars 2019 – Juli 2019 Underlag makuleringar mars-juli 2019 Intyg Godawari 3129 ton
Intyg Gyapa 2698 ton
Intyg Hindustan 5364 ton
Intyg LifeStraw 149 ton
Intyg Lifestraw 684 ton
Intyg Sri Balaji 14295 ton
Intyg Tropical Mix 4613 ton
Intyg Zhangbei 799 ton

Har du frågor kring transparens?

Kontakta oss