Makuleringsintyg

Efter att ni fått ert certifikat på er klimatkompensation från oss makulerar vi kolkrediterna i handelsregistret. Nedan redovisar vi å vår tur alla makuleringar vi genomfört. Listan kommer fyllas på med historiska makuleringar allt eftersom.

Vad innebär makulering?

Att makulera betyder att förstöra eller att göra någonting ogiltigt. I det här fallet innebär makuleringen av kolkrediter att dessa blir ogiltiga och inte kan handlas med eller användas till något annat. Klimatnyttan för de makulerade krediterna tillfaller därför den som betalat för dem genom klimatkompensation.

Hur går makuleringen till?

När månaden är över sammanställer vi det antal ton som klimatkompenserats genom respektive projekt. Därefter genomför vi  makuleringen i de handelsregister där vi har våra projekt. Projekt som är certifierade av CDM, så kallade Certified Emission Reductions (CER) makuleras i Unionsregistret  som administreras av Energimyndigheten/Naturvårdsverket. Klimatkompensation som är certfierade Verified Emission Reductions makuleras i Gold Standards Impact Registry (tidigare Markit). Makuleringen sker 2–5 veckor efter att vi mottagit betalning från kund. Certifikatet skickas ut när ordern är bekräftad.

Bevis på att makulering skett

Själva makuleringsprocessen går till enligt ovan. Det betyder att just er kompensation tillsammans med andra ordrar ingår i en större makulering. Genom ert ordernummer kan vi därför ange i vilken makulering er klimatkompensation ingår. Om ni önskar enskilda och separata makuleringar och makuleringsintyg går detta att ordna. Kommunicera i så fall detta till oss i samband med er beställning.

Makuleringshistorik

Inom kort kommer vi nedan publicera all makulering som sker och genomförs av oss i handelsregistren. Ni kommer även kunna  spåra er klimatkompensation via ert ordernummer eller ert fakturanummer. Vi kommer börja med att publicera de makuleringar vi gjort under 2018-2019, men ambitionen är att så småningom publicera alla makuleringar vi någonsin genomfört. Det vill säga mer än en miljon ton koldioxidreduktioner sedan 2006!

Vill du lära dig mer om hur man klimatkompenserar? Läs kapitlet i vår handbok!

Har du frågor kring vår transparens? Kontakta oss gärna.

Vill du veta mer om Tricorona Climate Partner AB?