Vad är växthuseffekten?

Med växthuseffekten menas att Jordens yta värms upp av solstrålning och sänder i sin tur tillbaka värmestrålning. Merparten av den värmestrålningen blir dock kvar i atmosfären på grund växthusgaser. Utan växthusgaser hade jorden varit för kall för att människor skulle kunna bo här, men det senaste seklet har människors utsläpp av växthusgaser varit så stora att de orsakar klimatförändringar.

En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid. Koldioxid förekommer naturligt i atmosfären och används som byggmaterial när växter växer genom fotosyntesen. När den motsatta processen förekommer, exempelvis vid förbränning, frigörs kolmolekylen och släpps ut i atmosfären.

Under miljontals år tog växter koldioxid från atmosfären och använde som byggmaterial genom fotosyntesen. En del av växterna bröts ner, exempelvis genom att djur åt och förbrände dem, men en hel del blev lagrades i marken och blev koldioxidlagringar i form av olja, kol och metangas. Den långsamma lagringen av koldioxid ledde till en gradvis nedkylning till det stabila och förutsägbara klimat som vi njutit av de senaste 10 000 åren.

När industrialiseringen tog sin början så behövdes energi till bland annat produktion och transporter, vilket ledde till en ökad användning av den lagrade energin som fanns i oljan, kolen och metangasen. Därmed ökar även koldioxidhalterna i atmosfären, växthuseffekten och därigenom även temperaturen.

Temperaturökningens konsekvenser är idag redan tydliga i form av klimatförändringar. Istäcken på polerna minskar i storlek vilket bidrar till en förhöjd havsnivå och minskad reflektion av solinstrålning. En förhöjning av havsnivån leder i sin tur till att människor som bor kustnära och i lågländer kan komma att behöva flytta och minskad reflektion av solinstrålning gör att uppvärmningen av jordytan ökas ytterligare.

Vill du veta mer om växthuseffekten?

Läs mer hos SMHI