Vitamin Well, NOCCO och NOBE aloe veras verksamhetskompatibla klimatarbete

2018-01-11T08:52:15+00:00

Vitamin Well, NOCCO, NOBE aloe vera I sin jakt på en lägre klimatpåverkan har Vitamin Well, NOCCO och NOBE aloe vera valt Tricorona Climate Partner som sin samarbetspartner. Samarbetet består av att Tricorona beräknar växthusgasutsläppen från deras verksamhet, bistår i strategiarbetet för att effektivt minska verksamheternas klimatpåverkan och klimatkompensera för utsläppen som i dagsläget inte [...]

Björn Borg skall sänka sina utsläpp med 40% mellan 2013-2019

2018-01-11T08:52:32+00:00

Björn Borg är ett bolag med ett brett hållbarhetsarbete och med tydliga miljömål. Bland annat har Björn Borg som mål för sitt klimatarbete att mellan 2013 och 2019 reducera koncernens koldioxidutsläpp per omsatt krona med 40 %. För att kunna nå det ambitiösa klimatmålet har Björn Borg valt att genom Tricorona redovisa bolagets klimatpåverkan.

SMHI klimatkompenserar med Gold Standard certifierade FN godkända projekt.

2018-01-11T08:52:16+00:00

SMHI klimatkompenserar med Gold Standard certifierade FN godkända projekt. Efter upphandling under sommaren 2017 valde Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, Tricorona Climate Partner som leverantör av klimatkompensation. Givet att SMHI är en svensk myndighet, är kraven höga. Bland annat ska klimatkompensationen explicit komma från FN-godkända projekt som är certifierade enligt Gold Standard (läs mer [...]

H&M klimatkompenserar för att fullfölja sina klimatmål

2018-01-11T08:52:37+00:00

H&M har en ambitiös klimatstrategi där de ställer upp tuffa klimatmål för den egna verksamheten. För att fullfölja de uppsatta målen klimatkompenserar H&M utsläppen som överstiger målen, motsvarande 67 000 ton CO2e. Det gör man genom utsläppsreduktioner från Gold Standard CDM-projekt från Tricorona.