Projektbeskrivning

Bhilwara

Grön, ren och förnybar solenergi

Solenergi i Bhilwara

Klimatkompensationsprojektet Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare.

Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med en majoritet soliga dagar under året. Trots detta kommer den största delen av den el som produceras i Indien idag från kolkraft. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora negativa effekter på människor och miljö på lokal nivå. I Bhilwara-distriktet i Rajasthan har ett solenergiprojekt installerats med kapacitet att producera förnyelsebar elektricitet på uppemot 9 100 MWh årligen. Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet årligen utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid. Solenergi är ett av de energislag som troligtvis kommer att spela stor roll i att ställa om till ett grönt och förnybart energinät i Indien. 

Utöver den klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. Projektet har bland annat bidragit till att sjukvården i byn är försedd med tillförlitlig tillgång till förnybar energi dygnet runt.  

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
8 700 ton CO2e per år

Certifiering:
Gold Standard CDM

Typ av projekt:
Solenergi

Projektnummer:
Gold Standard ID:
GS4824

UNFCCC ID: 9610

Projektet bidrar bl.a. till följande globala mål

global goals globala målen 4

Projektet har bidragit till utbyggnad av solenergi till elever samt förbättrat skolbyggnader.

global goals globala målen 5

Genom att organisera grupper för att hjälpa kvinnor ur fattigdom och till arbete bidrar projektet till jämställdhet.

globala målen global goals 6

Projektet har varit med och bidragit till att boende i området ska ha tillgång till rent vatten. I tillägg till det har även toaletter installerats i den lokala skolan.

Globala målen global goals 13

Genom att ersätta smutsig kolkraft bidrar projektet till minskad klimatpåverkan.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Video

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
unfccc