Projektbeskrivning

clarion hotel

Clarion Hotel Stockholm klimatkompenserar sina konferenser

Från och med 1 mars 2019 utökar Clarion Hotel Stockholms sitt omfattande hållbarhetsarbete med ytterligare en satsning för klimatet och planeten genom att klimatkompensera koldioxidutsläppet för sina konferensgäster.

Tillsammans med Tricorona Climate Partner har ett omfattande arbete genomförts på ​Clarion Hotel Stockholm​ för att sammanställa hotellets koldioxidutsläpp. Hotellets klimatpåverkan har dokumenterats enligt parametrarna; mat & dryck, energiförbrukning i lokaler, logistik och material. ​Just konferenser visade sig vara ett område där hotellet kan bidra med stor klimatnytta. Hotellet kommer att kompensera 20 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) för varje konferensgäst. Under 2018 hade hotellet närmare 60 000 konferensgäster vilket ger en total klimatnytta motsvarande minskade utsläpp av 1200 ton CO2e.

​Vi ser att många av våra företagskunder önskar att bidra till ett hållbart klimat och vi är stolta att vi nu kan hjälpa våra konferensgäster med det. Vårt hållbarhetsarbete är något som står högt på agendan både på hotellet och i vår kedja, Nordic Choice Hotels. Vi mäter allt vårt vatten, avfall, el och transporter på detaljnivå och är som hotell extremt medvetna om vår miljöpåverkan, vi ser klimatkompenseringen som ett viktigt komplement i vårt arbete för en hållbar värld​, säger Björn Callin, General Manager, Clarion Hotel Stockholm.

Clarion Hotel Stockholm kommer att investera i Gold standard projektet Tropical Mix i Panama som utöver plantering av träd i regionen även spelar stor roll i att förbättra de socioekonomiska förutsättningarna för boende i regionen.

-​ Vi anser att klimatkompensering är ett viktigt komplement till ett hållbart miljöarbete och att ett så stort företag som Clarion Hotel Stockholm valt att klimatkompensera alla sina konferenser gör stor skillnad. Det utvalda projektet i Panama bidrar både till hållbart skogsbruk, återplantering av regnskog och anständiga arbetsvillkor för de som arbetar med projekten​, säger Joel Nord, Analyschef på Tricorona Climate Partner.

Klimatkompenseringen kommer att vara inkluderad i de konferenser som bokas på Clarion Hotel Stockholm från och med 1 mars 2019. Hotellet jobbar systematiskt med att minska sin miljöpåverkan genom noggranna mätningar och uppföljningar av förbrukning av vatten, avfall, energi och transporter, enligt miljöcertifieringen ISO14001. Läs mer om hotellets hållbarhetsarbete ​här​.

Vill du veta mer om verksamhetskompatibla klimatarbeten?

Ja tack, kontakta mig