Florestal St Maria – REDD 2018-01-11T08:52:25+00:00

Project Description

Florestal St MariaFSCLogo2013rainforest-alliance-certified-seal-lg

Amazonas, och många andra regnskogar, pressas idag hårt och takten på avskogningen är hög. Florestal St Maria är ett projekt som jobbar mot den negativa utvecklingen genom att säkerställa ett hållbart skogsbruk. Det görs både genom att plantera ny skog men även genom att bevara den existerande skogen. Projektet startade med en genomgående kartläggning av Amazonas regnskog där lokalbefolkningen fick vara med och påverka projektets utformning. Kartläggningen och det pågående arbetet med regnskogen har gett arbetstillfällen till lokalbefolkningen. Projektet bidrar även positivt genom att locka till sig andra investeringar som bidrar till utveckling i området. Utöver de sociala fördelarna kommer även de ekologiska fördelarna. Till exempel bevaras ett över 28 000 hektar stort område,  ursprungliga träd och växter återplanteras och klimatpåverkan minskar med 1 000 000 ton CO2e under en 10-årsperiod.

Projektets årliga koldioxidreduktion
100 000 ton CO2e per år

Certifiering
VCS, FSC, Rainforest Alliance

Typ av projekt
REDD – Hållbart skogsbruk

Samarbetspartner
Sustainable Carbon

Projektdokumentation
FSM-REDD Project

 

Klicka för att se en film om projektet.