Projektbeskrivning

Florestal St Maria

Hållbart skogsbruk

Amazonas, och många andra regnskogar, pressas idag hårt och takten på avskogningen är hög.

Florestal St Maria är ett projekt som jobbar mot avskogningstrenden genom att främja hållbart skogsbruk. Det görs både genom att plantera ny skog men även genom att bevara den existerande skogen.

Projektet startade med en genomgående kartläggning av Amazonas regnskog där lokalbefolkningen fick vara med och påverka projektets utformning. Kartläggningen och det pågående arbetet med regnskogen har gett arbetstillfällen till lokalbefolkningen.

Projektet bidrar även positivt genom att locka till sig andra investeringar som bidrar till utveckling i området. Utöver de sociala fördelarna kommer även de ekologiska fördelarna. Till exempel bevaras ett över 28 000 hektar stort område, ursprungliga träd och växter återplanteras och klimatpåverkan minskar med 1 000 000 ton CO2e under en 10-årsperiod.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
100 000 ton CO2e per år

Certifiering:
VCS, FSC, Rainforest Alliance

Typ av projekt:
REDD – Hållbart skogsbruk

Samarbetspartner:
Sustainable Carbon

Projektdokumentation:
FSM-REDD Project

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Projektet arbetar för att förbättra och utveckla den lokala skolan. Dessutom bidrar projektet till ökade kunskaper inom hållbart jord- och skogsbruk genom utbildning och arbetstillfällen.

global goals globala målen 8

I projektet anställs lokala invånare med bra arbetsvillkor. Dessutom attraheras ytterligare investeringar till regionen, vilket skapar bättre förutsättningar till hållbar ekonomisk tillväxt.

Globala målen global goals 13

Projektet bevarar och återplanterar stora mängder skog, vilket genererar en årlig utsläppsreduktion på minst 100 000 ton CO2e.

Globala målen global goals 15

Amazonas skogar är hårt ansatta. Därför skyddas 28 000 hektar skog för att bevara och stärka lokala ekosystem.

Bildgalleri

Video

Certifieringar

rainforest alliance certified
FSC