Gyapa – Gold Standard VER 2018-01-11T08:52:26+00:00

Project Description

Gyapa

Genom projektet Gyapa får familjerna i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Dessa spisar reducerar  bränslemängden och de farliga utsläppen, vilket gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön. En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld. Ytterligare en konsekvens från användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de omkringliggande skogarna. Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. Bevarandet av skog är extra viktigt i just Ghana då det är ett av de länder där skogsskövlingen sker i snabbast takt. Gyapa är certifierat med Gold Standard.

Projektets årliga koldioxidreduktion
Mer än 2 000 000 ton CO2e

Certifiering
Gold Standard VER

Typ av projekt
Effektiva spisar

Samarbetspartner
Climate Care

Projektnummer
Gold Standard ID: GS407

Klicka för att se en film om projektet.