Projektbeskrivning

Gyapa

Effektiva spisar

Gyapa-spisarna reducerar bränslemängden och farliga utsläpp.

Användningen av gyapa-spisarna gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön. En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld.

En konsekvens från användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de kringliggande skogarna.

Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. Bevarandet av skog är extra viktigt i just Ghana då det är ett av de länder där skogsskövlingen sker i snabbast takt. Gyapa är certifierat med Gold Standard.

En mellanstor Gyapa-spis sparar cirka 0,8 ton CO2 per år.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
Mer än 2 000 000 ton CO2e

Certifiering:
Gold Standard VER

Typ av projekt:
Effektiva spisar

Samarbetspartner:
Climate Care

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS407

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 3

Den femte vanligaste orsaken till sjukdom i utvecklingsländer är förorenad inomhusluft till följd av matlagning. De isolerade Gyapa-spisarna minskar de farliga utsläppen vid matlagning.

global goals globala målen 8

Försäljningen av spisarna sker genom lokala återförsäljare, vilket bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

Globala målen global goals 13

Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % jämfört med användandet av de klassiska vedspisarna. Det genererar en årlig utsläppsreduktion som överstiger 2 000 000 ton CO2e.

Globala målen global goals 15

Bevarandet av skog skyddar områdets ekosystem, vilket är extra viktigt i Ghana, eftersom det är ett av länderna där skogsskövlingen sker i snabbast takt.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Video

Certifieringar