Projektbeskrivning

Hindustan

Vindenergi

Storskaligt vindenergiprojekt med många fördelar.

I Hindustan i norra Indien minskas utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen tack vare det här projektet. Dessutom ger det en minskning av andra föroreningar som kväveoxider, svaveloxider och partiklar.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
101 047 ton CO2e. per år

Elproduktion:
98 605 MWh per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Vind

Projektnummer:
UNFCCC ID: 1168
Gold Standard ID: GS248

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Utöver produktion av grön el, så syftar projektet till att skapa bättre förutsättningar till hållbar utveckling i regionen. Det görs genom att aktivt stödja skolorna i området så att fler pojkar och flickor kan få en bra utbildning.

global goals globala målen 6

Vattenledningar har bytts ut och vattenrenare har installerats, vilket ger byborna tillgång till rent vatten som även används till tvätt och hygien vilket minskar risken för sjukdomar.

global goals globala målen 7

De 75 installerade vindturbinerna förser elnätet med ca 116 000 MWh elektricitet per år. Det både ökar andelen grön el i energimixen och minskar områdets elunderskott.

Globala målen global goals 13

Projektet, som inte hade blivit av utan resurser från klimatkompensation, genererar en årlig utsläppsreduktion motsvarande 101 047 ton CO2e. per år.

Bildgalleri

Certifieringar