H&M klimatkompenserar för att fullfölja sina klimatmål 2018-01-11T08:52:37+00:00

Project Description

H&M klimatkompenserar för att fullfölja sina klimatmål

H&M har en ambitiös klimatstrategi där de ställer upp tuffa klimatmål för den egna verksamheten, mål som inte helt uppnåddes under 2010. För att fullfölja de uppsatta målen klimatkompenserar H&M utsläppen som överstiger målen, motsvarande 67 000 ton CO2e. Det gör man genom utsläppsreduktioner från Gold Standard CDM-projekt från Tricorona.

Vi har satt upp tuffa klimatmål för vår verksamhet och vi genomför årligen många nya initiativ och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, säger Mikael Blommé CSR Manager Environment på H&M. Trots detta nådde vi inte ända fram under 2010. För att fullfölja våra mål klimatkompenserar vi därför genom Gold Standard CDM-projekt.
Mikael Blommé CSR Manager Environment

Klimatkompensationen som H&M har valt kommer från Tricoronas FN- och Gold Standard certifierade projekt, det indiska biomassakraftverket Sri Balaji och de kinesiska vindkraftsprojekten Yangjiayao och Tongliao. Dessa projekt genererar utsläppsreduktioner genom att de ersätter fossil elproduktion med förnybara alternativ i dessa regioner. Samtidigt bidrar de till hållbar utveckling i regionerna.

– Vi är mycket stolta över vårt samarbete med H&M, säger Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner i Sverige. H&M ställer höga kvalitetskrav i upphandlingar och vi är en av få aktörer på marknaden som kan leverera klimatkompensation av den högsta kvalitén i denna omfattning, från egenutvecklade klimatprojekt.