Projektbeskrivning

Huaneng Siping

Vindkraftspark

Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 100 287 MWh till elnätet i området.

Huaneng Siping är en vindkraftspark med totalt 33 vindkraftverk som ligger i Jilin-provinsen i nordöstra Kina.

Tack vare projektet får man nu inte bara ren el utan eltillförseln blir också mer stabil.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
101 320 ton CO2e per år

Certifiering:
CDM

Typ av projekt:
Vindkraftspark

Projektdokumentation:
UNFCCC ID: 3692

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 3

Vindkraftens rena el-produktion i ett område dominerat kolkraft, minskar lokala luftföroreningar och därmed även sjukdomar orsakade av luftföroreningar.

global goals globala målen 7

Projektets 33 vindturbinerna levererar årligen över 100 000 MWh grön el till nätet, vilket ökar elsäkerheten, minskar elens klimatpåverkan och begränsar de lokala luftföroreningarna.

global goals globala målen 8

Projektet skapar lokala arbetstillfällen med goda arbetsvillkor vilket främjar områdets hållbara tillväxt.

Globala målen global goals 13

Tack vare projektet, som inte blivit av utan investeringar från klimatkompensation, åstadkoms en total utsläppsreduktion motsvarande 1 000 000 ton CO2e.

Bildgalleri

Certifieringar

unfccc