Projektbeskrivning

Jaisalmer

Grön, ren och förnybar solenergi

Solenergi i Jaisalmer

Fossilfri solenergi i det indiska elnätet

Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med majoriteten soliga dagar under året. Dock kommer den största delen av den el som produceras i Indien idag från kolkraft. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora negativa effekter på den globala miljön och människor på lokal nivå. Produktionen av solenergi är fri från växthusgasutsläpp och Jaisalmer i nordvästra Indien bidrar med mer än 8 000 MWh elektricitet årligen. Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 7 800 ton CO2e per år.  

Utöver projektets klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. För att driva anläggningen har tio permanenta arbetstillfällen skapats. Projektet är även med och bidrar till att flickor i regionen får tillgång till sjukvård och undervisning.  

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
7 800 ton CO2e per år

Certifiering:
Gold Standard CDM

Typ av projekt:
Solenergi

Projektnummer:
Gold Standard ID:
GS6003

UNFCCC ID: 7461

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Projektet är med och finansierar flickors skolgång.

global goals globala målen 7

Istället för kolkraft förser solcellerna elnätet med fossilfri el.

Globala målen global goals 13

Produktion och användande av förnybar el från Jaisalmer reducerar årligen CO2e-utsläppen med cirka 7 800 ton jämfört med kolkraft.

global goals globala målen 8

Arbetstillfällen har skapats genom uppförandet och driften av solcellsparken.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
unfccc