Jilin Mali – Gold Standard CDM 2018-01-29T10:49:34+00:00

Project Description

Jilin Mali

Jilin Mali är en vindkraftspark med totalt 33 vindkraftturbiner som ligger i Jilin-provinsen i nordöstra Kina. Vindkraftsparken har en total kapacitet på 49,5 MW. Projektet ligger i ett område som är dominerat av värmekraftverk som producerar el från kol. Tack vare projektet produceras nu inte bara mer ren el, med mindre koldioxidutsläpp utan eltillförseln blir också mer stabil. Dessutom minskar de lokala luftföroreningar när förbränningen av kol minskar vilket ger en bättre luftkvalité som i sin tur minskar lungsjukdomar. Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 101 696 MWh till elnätet i området, vilket räcker till över 5000 familjers elförbrukning. Jilin Mali är ett CDM-projekt certifierat med Gold Standard.

Projektets årliga koldioxidreduktion
110 000 ton CO2e per år

Certifiering
CDM – Gold Standard

Typ av projekt
Vindkraftspark

Projektnummer
UNFCCC ID: 3314

Gold Standard ID: GS687