Projektbeskrivning

Jilin Mali

Vindkraftspark

Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 101 696 MWh till elnätet i området.

Jilin Mali är en vindkraftspark med totalt 33 vindkraftturbiner som ligger i Jilin-provinsen i nordöstra Kina. Vindkraftsparken har en total kapacitet på 49,5 MW. Projektet ligger i ett område som är dominerat av värmekraftverk som producerar el från kol.

Tack vare projektet produceras nu inte bara mer ren el, med mindre koldioxidutsläpp utan eltillförseln blir också mer stabil. Dessutom minskar de lokala luftföroreningar när förbränningen av kol minskar vilket ger en bättre luftkvalité som i sin tur minskar lungsjukdomar.

Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 101 696 MWh till elnätet i området, vilket räcker till över 5000 familjers elförbrukning. Jilin Mali är ett CDM-projekt certifierat med Gold Standard.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
110 000 ton CO2e per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Vindkraftspark

Samarbetspartner:
Sustainable Carbon

Projektdokumentation:
UNFCCC ID: 3314
Gold Standard ID: GS687

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 7

De 33 vindturbinerna levererar årligen 101 696 MWh grön el till nätet, vilket ökar elsäkerheten, minskar elens klimatpåverkan och begränsar de lokala luftföroreningarna.

global goals globala målen 8

Genom skapandet av lokala arbetstillfällen med goda arbetsvillkor främjas områdets hållbara tillväxt.

Globala målen global goals 9

Under projektets gång har infrastrukturen i området förbättrats, vilket skapar möjligheter för ytterligare investeringar i området.

Globala målen global goals 13

 Tack vare projektet, som inte blivit av utan investeringar från klimatkompensation, åstadkoms en utsläppsreduktion motsvarande 800 000 ton CO2e.

Bildgalleri

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
unfccc