LifeStraw – Gold Standard VER 2018-03-16T14:06:01+00:00

Project Description

LifeStraw

I Butere, Kenya, är tillgången till rent vatten låg. Vatten till matlagning och dryck behöver renas innan användning vilket ofta sker genom kokning. Det tar inte bara tid utan kräver även träråvara som bränsle, vilket påverkar omkringliggande skogar negativt. Med LifeStraw kan invånarna på egen hand filtrera sitt vatten. Genom distribution av LifeStraw förbättras livs-förutsättningarna för invånarna, då tillgången på rent och säkert vatten ökar. Hittills har nästan en miljon LifeStraw distribuerats i regionen. Vid användandet av  LifeStraws reningsteknik minskar även trycket på skogarna. Att behålla skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. LifeStraw är certifierat som ett Gold Standard-projekt.

Projektets årliga koldioxidreduktion
2 073 000 ton CO2e per år

Certifiering
Gold Standard VER

Typ av projekt
Vatten och sanitet

Samarbetspartner
Climate Care

Projektnummer
Gold Standard ID: GS886