Projektbeskrivning

Lifestraw

Vattenfiltreringsteknik

LifeStraw möjliggör en klimatsmartare vattenrening i utsatta miljöer.

I Butere, Kenya, är tillgången till rent vatten låg. Vatten till matlagning och dryck behöver renas innan användning. Reningen sker oftast genom kokning med ved som tagits från närområdet, vilket anstränger de redan utsatta skogarna och deras ekosystem.

Det här projektet gör det enklare för boende i närområdet att effektivt och klimatsmart filtrera sitt vatten. Genom distribution av LifeStraw förbättras livsförutsättningarna för invånarna, då tillgången på rent och säkert vatten ökar. Hittills har nästan en miljon LifeStraw distribuerats i regionen, vilket dessutom har skapat nya arbetstillfällen med bra villkor.

Vid användandet av LifeStraws reningsteknik minskar även trycket på skogarna och de naturliga ekosystemen. Att behålla skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan.

LifeStraw är certifierat som ett Gold Standard-projekt.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
2 073 000 ton CO2e per år

Certifiering:
Gold Standard VER

Typ av projekt:
Vatten och sanitet

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS886

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 3

I Kenya dör 86 barn varje dag från diarrérelaterade sjukdomar. Projektet har hittills distribuerat ca en miljon LifeStraw, vilket markant minskar uppkomsten av sjukdomar från orent vatten.

global goals globala målen 6

Vattenfiltret LifeStraw är designat för att rena vatten i låginkomstområden. Systemet kräver ingen elektricitet och vattnet kan renas direkt i hemmet.

Globala målen global goals 13

I Kenya renas ofta vatten genom kokning, vilket kräver ved. LifeStraw kräver varken kokningen eller el. Projektet genererar därigenom en utsläppsminskning motsvarande 2 073 000 ton CO2e per år.

Globala målen global goals 15

Användningen av ved till vattenkokning anstränger Kenyas redan utsatta skogar. Genom att begränsa vedanvändningen minskar trycket på ekosystemen och bevarar områdets biologiska mångfald.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Certifieringar