Projektbeskrivning

Luger vegetarisk

Luger gjorde Way out West till en vegetarisk festival

I samarbete med Tricorona gjorde Luger musikfestivalen Way Out West 100 % vegetarisk; all kött och fisk togs bort från menyerna under 2012 års festival. Festivalen minskade sin klimatpåverkan med 20%, enligt Tricoronas beräkningar.

Den exakta klimatvinsten med att byta till vegetariskt beror på krögarnas val av ersättningsprodukter för kött och fisk. För att kunna bedöma den ungefärliga klimatnyttan för 2012 har 2011 års festivals köttkonsumtion beräknats, liksom vad klimatpåverkan hade blivit om den ersatts med vegetariska rätter. Klimatpåverkan hade då minskat cirka 80 %, eller med nästan femtio ton koldioxidekvivalenter. En tumregel är att varje energienhet kött kräver tio energienheter foder; för varje steg i näringskedjan förloras nio tiondelar.

Av de vegetariska alternativ som finns på marknaden har Quorn, som framställs rent industriellt, i dagsläget det högsta klimatavtrycket, men tar minst mark i anspråk, använder mycket lite vatten och orsakar inga kväveläckage. Sojan har lägre klimatpåverkan, men tar odlingsmark i anspråk – dock ungefär bara en tiondel jämfört med om sojan ges till kreatur som sedan äts som kött.

”Man kan tycka att några dagar med endast vegetarisk mat inte gör någon större skillnad på klimatet. Men det gör det; vi uppskattar en kraftig utsläppsreduktion på maten vilket minskar festivalens totala klimatpåverkan. Skulle vi dessutom få några av oss att minska vår köttkonsumtion över året, då kan vi komma riktigt, riktigt långt.”
Joel Borg, Marknad/PR-ansvarig Luger/Way Out West

Way Out Wests totala klimatpåverkan beräknades 2011 till omkring 200 ton CO2e. Artisternas resor till och från festivalen, festivalens dieselaggregat, lokaltransporter och liknande står för cirka 150 ton, medan maten står för cirka 50 ton. Bytet till 100 % vegetarisk kost minskar därmed festivalens totala klimatpåverkan med uppemot 20 %.

Läs mer om våra samarbetspartners.

Vill ni ha en vegetarisk festival?

Ja tack, kontakta mig