Projektbeskrivning

Maharashtra

Vindenergi

I Maharashtra i västra Indien har 33 vindkraftverk installerats för att ersätta smutsig el från kolkraftverk.

2016 kom 75 % av Indiens energi från kolkraft, olja och fossila bränslen. Tack vare det här projektet förhindras utsläppen av växthusgaser med ca 73 789 ton årligen, då  grön energi från 33 vindkraftverk hjälper till att ersätta den smutsiga energin i landet.

Utöver miljövinsterna bidrar projektet till ett antal direkta fördelar för lokalbefolkningen. De får trygga långtidsanställningar med regelbundna, kostnadsfria hälsokontroller och på arbetsplatsen finns en strikt policy mot sexuella trakasserier för att skydda de kvinnliga anställda. Handikappcentret i staden Karkardooma i Delhi har fått solpaneler installerade på taket för ren och tryggad energitillgång.

Även en vattenstation har upprättats, som renar grundvattnet med hjälp av energi från solpaneler. Vattenstationen gör att invånarna inte längre behöver gå långt för att hämta vatten och försörjer ungefär 250 familjer.

Det här projektet hade inte blivit av utan resurser från klimatkompensation. Det är ett bevis på att företag som tar sitt klimatansvar även kan bidra till hållbar utveckling i utvecklingsländerna. Det är viktigt i och med att det är där konsekvenserna av klimatpåverkan förväntas bli störst.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
73 789 ton CO2e. per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Vind

Projektnummer:
UNFCCC ID: 7529
Gold Standard ID: 3705

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 7

Tack vare projektet får ett stort antal människor tillgång till stabil energi från vindkraft, som ersätter den smutsiga kolkraften.

global goals globala målen 8

Projektet erbjuder trygga anställningar för lokalinvånarna vilket främjar den ekonomiska tillväxten i området.

Globala målen global goals 13

Genom att ersätta kolkraft med förnybar energi bidrar projektet till minskad klimatpåverkan motsvarande 73 789 ton CO2e per år.

Bildgalleri

Certifieringar