Projektbeskrivning

MTG

MTG trappar upp satsning för klimatet

MTG har valt Tricorona som samarbetspartner för koncernens klimatrevision. Revisionen omfattar samtliga länder där koncernen har verksamhet.

Klimatrevisionen omfattar hela koncernen och är ett av en rad åtaganden från vår sida för klimatet. Genom att ta reda på koncernens totala klimatpåverkan kan vi enklare vidta åtgärder. Revisionen är också en del i en utbildningsprocess för alla våra kontor. Klimatrevisionen som Tricorona tar fram omfattar beräkningar av klimatpåverkan för MTG:s verksamhet för år 2009. Nyckeltal tas även fram för verksamhetens utsläpp och energiförbrukning som sedan underlättar jämförelser med tidigare års utsläppsmängder, samt jämförelser med andra liknande företags utsläppsmängder.

Vi inledde med att beräkna vår klimatpåverkan för delar av vår verksamhet under 2008. Med Tricorona som samarbetspartner utökas mätningarna att gälla alla länder där vi har kontor, i Norden, Central- och Östeuropa och i Ghana. Även om vi verkar i TV-branschen och har relativt liten inverkan på miljön menar vi att utmaningen med klimatförändringen är allas ansvar och vi tar detta ansvar på allvar.
Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG

”Vi är mycket glada att MTG har valt att ta fram sin klimatredovisning i samarbete med oss på Tricorona. Företaget har kontor i många olika länder och det är först när man beräknar utsläppen för hela koncernen som man får en korrekt bild av den totala klimatpåverkan och först därefter kan man se vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska dem så klimat- och kostnadseffektivt som möjligt”, säger Per Egstam vd på Tricorona Climate Partner. ”Vi hoppas att fler företag tar efter MTG:s goda exempel och börjar ta fram årliga klimatredovisningar för att kunna ta ansvar för sin klimatpåverkan.”

Vill ni veta trappa upp er klimatsatsning?

Ja tack, kontakta mig