Projektbeskrivning

Rajasthan

Vindkraftspark

Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 57 353 MWh till elnätet i området.

Rajasthan är en vindkraftspark med totalt 30 vindkraftverk som ligger i den indiska delstaten Rajasthan i nordvästra Indien.

Projektet ligger i ett område som är dominerat av värmekraftverk som producerar el från kol. Tack vare projektet produceras nu inte bara mer ren el; mindre koldioxidutsläpp och lägre lokala luftföroreningar, utan eltillförseln blir också mer stabil.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
50 000 ton CO2e per år

Certifiering:
CDM

Typ av projekt:
Vindkraftspark

Projektdokumentation:
UNFCCC ID: 1167

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 7

De 30 vindturbinerna levererar årligen 57 353 MWh grön el till nätet, vilket ökar elsäkerheten, minskar elens klimatpåverkan och begränsar de lokala luftföroreningarna.

global goals globala målen 8

Projektet skapar lokala arbetstillfällen med goda arbetsvillkor vilket främjar områdets hållbara tillväxt.

Globala målen global goals 9

Projektet har bidragit till att förbättra infrastrukturen i området, vilket skapar möjligheter för ytterligare investeringar i området.

Globala målen global goals 13

Tack vare projektet, som inte blivit av utan investeringar från klimatkompensation, åstadkoms en total utsläppsreduktion motsvarande 500 000 ton CO2e.

Bildgalleri

Certifieringar

unfccc