Projektbeskrivning

Rajasthan

Vindkraftspark

Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 57 353 MWh till elnätet i området.

Rajasthan är en vindkraftspark med totalt 30 vindkraftverk som ligger i den indiska delstaten Rajasthan i nordvästra Indien.

Projektet ligger i ett område som är dominerat av värmekraftverk som producerar el från kol. Tack vare projektet produceras nu inte bara mer ren el; mindre koldioxidutsläpp och lägre lokala luftföroreningar, utan eltillförseln blir också mer stabil.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
50 000 ton CO2e per år

Certifiering:
CDM

Typ av projekt:
Vindkraftspark

Projektdokumentation:
UNFCCC ID: 1167

Projektet bidrar till följande globala mål

De 30 vindturbinerna levererar årligen 57 353 MWh grön el till nätet, vilket ökar elsäkerheten, minskar elens klimatpåverkan och begränsar de lokala luftföroreningarna.

Projektet skapar lokala arbetstillfällen med goda arbetsvillkor vilket främjar områdets hållbara tillväxt.

Projektet har bidragit till att förbättra infrastrukturen i området, vilket skapar möjligheter för ytterligare investeringar i området.

Tack vare projektet, som inte blivit av utan investeringar från klimatkompensation, åstadkoms en total utsläppsreduktion motsvarande 500 000 ton CO2e.

Bildgalleri

Certifieringar