Projektbeskrivning

svensk direktreklam

SDR erbjuder klimatkompenserad direktreklam

SDR arbetar målmedvetet med att minska sin miljöpåverkan från drift, distribution och administration genom att eftersträva ett effektivt utnyttjande av energi- och naturresurser i verksamheten. Svensk Direktreklam är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2000.

Sedan hösten 2010 erbjuder SDR sina kunder möjligheten att välja klimatkompenserad direktreklam, som innebär klimatkompensering för hela processen, från tillverkning av pappret, via tryck och distribution till återvinning. Svensk Direktreklam är ensamma om att kunna erbjuda klimatkompensering för hela processen.

SDR klimatkompenserar tillsammans med Tricorona och har valt att kompensera genom biomassaprojektet Sri Balaji i Indien, men även andra Gold Standard-projekt kan bli aktuella i framtiden.

Vi är väldigt glada att berätta att klimatkompenseringen har blivit en succé. Ett stort antal kunder, både stora och små, har valt att balansera sin klimatpåverkan från sitt utskick genom att köpa klimatkompenserad direktreklam, och våra förhoppningar om hur mycket vi skulle sälja för under det första året har slagits med råge.
Torbjörn Andersson, miljöansvarig/jurist på SDR

Vill ni klimatkompensera?

Ja tack, kontakta mig