Projektbeskrivning

sek

SEK och Tricorona har samarbetat sedan 2007

Svensk Exportkredit AB (SEK) har sedan många år tillbaka redovisat sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet. Man har även inkluderat klimatpåverkan i sin hållbarhetsrapport, som numera är en integrerad del av årsredovisningen.

För att kontinuerligt minska sin påverkan mäter SEK sin klimatpåverkan och vidtar relevanta åtgärder vilket har lett till en stor minskning utsläppen. Tricorona hjälper SEK årligen med denna mätning och detta rapporteringsarbete.

Sedan 2014 har SEK ett ramverk för att kunna emittera gröna obligationer. Hösten 2015 bedömdes koldioxidreduktionen av de projekt SEK finansierade att placerade i den gröna obligationen. Tricorona har genomfört en ”second opinion” på portföljbedömningen där SEK:s arbetsmetodik utvärderats mot relevanta standarder och arbetsmetoder.

Utöver dessa initiativ klimatkompenserar SEK med Gold Standard CDM-projekt. Genom att minska sina egna utsläpp och klimatkompensera för de övriga utsläppen tar SEK fullt ansvar för sin totala klimatpåverkan.

Vill ni samarbeta med oss?

Ja tack, kontakta mig