Projektbeskrivning

smhi

SMHI klimatkompenserar med Gold Standard certifierade FN godkända projekt

Efter upphandling under sommaren 2017 valde Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, Tricorona Climate Partner som leverantör av klimatkompensation.

Givet att SMHI är en svensk myndighet, är kraven höga. Bland annat ska klimatkompensationen explicit komma från FN-godkända projekt som är certifierade enligt Gold Standard (läs mer om de olika standarderna). SMHI klimatkompenserar för växthusgasutsläpp genererade från bl.a. tjänsteresor och energiförbrukning genom Clean Development Mechanism (CDM). Christian Patay, VD Tricorona Climate Partner AB:

Att SMHI klimatkompenserar och väljer oss som leverantör av klimatkompensation ser vi som ytterligare ett bevis på att vi ligger i framkant vad gäller både kvalitét och prisnivå på projekten och vidare är på rätt väg mot vår vision: att alla företag och organisationer tar sitt klimatansvar.

Vill ni klimatkompensera med FN godkända projekt?

Ja tack, kontakta mig