Sodo – Gold Standard VER 2018-02-27T10:39:12+00:00

Project Description

Sodo

Idag återstår endast 3% av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp och en minskad bindning av kol i mark och träd. Avskogningen har dessutom resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90% av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning för en av världens fattigaste befolkningar.

Det Gold Standard-certifierade Sodo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård.

Under Sodo-projektet kommer 1,2 miljoner träd att etableras och skyddas. Därigenom kommer uppskattningsvis 189 027 ton CO2e att bindas.

Koldioxidreduktion
189 027 ton CO2e.

Certifiering
Gold Standard & Rainforest Alliance

Typ av projekt
Återplantering och skyddande av skog

Projektnummer
Gold Standard ID: GS6198