Projektbeskrivning

Sodo & Humbo

Återplantering

Under Sodo och Humbo-projektet kommer 1,2 miljoner träd att etableras och skyddas.

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem.

Avskogningen har dessutom resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90 % av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och inkomstgenerering för en av världens fattigaste befolkningar.

Det Gold Standard-certifierade Sodo och Humbo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård.

Under Sodo och Humbo-projektet kommer 1,2 miljoner träd att etableras och skyddas. Därigenom kommer uppskattningsvis 189 027 ton CO2e att bindas.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
189 027 ton CO2e.

Certifiering:
Gold Standard

Typ av projekt:
Återplantering och skyddande av skog

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS3007

Projektet bidrar till följande globala mål

Projektet skapar bättre möjligheter till odling: “vi odlar grönsaker och frukt där vi bor. Det är stor skillnad sen projektet startade. Vi brukade äta två gånger per dag, nu äter vi tre gånger.” (boende i området)

2 000 personer sysselsätts idag av projektet. Dessutom sker en produktionsökning av exempelvis träprodukter, honung, medicin och frukt, som i sin tur bidrar till hushållens ekonomi.

De 1,2 miljonerna etablerade träden tillsammans med de skyddade skogsområdena genererar en utsläppsreduktion motsvarande 189 027 ton CO2e per år.

Projektet syftar till att vända avskogningstrenden i Etiopien, återetablera skogarna och stärka de naturliga ekosystemen. Bland annat skyddas över 50 naturliga trädarter, varav många är rödlistade.

Bildgalleri

Video

Certifieringar

Se våra andra projekt.