Projektbeskrivning

Sodo & Humbo

Återplantering

Skogsprojekt med samhällsnytta

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
189 027 ton CO2e.

Certifiering:
Gold Standard

Typ av projekt:
Återplantering och skyddande av skog

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS3007

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 2

Projektet skapar bättre möjligheter till odling: “vi odlar grönsaker och frukt där vi bor. Det är stor skillnad sen projektet startade. Vi brukade äta två gånger per dag, nu äter vi tre gånger.” (boende i området)

global goals globala målen 8

2 000 personer sysselsätts idag av projektet. Dessutom sker en produktionsökning av exempelvis träprodukter, honung, medicin och frukt, som i sin tur bidrar till hushållens ekonomi.

Globala målen global goals 13

De 1,2 miljonerna etablerade träden tillsammans med de skyddade skogsområdena genererar en utsläppsreduktion motsvarande 189 027 ton CO2e per år.

Globala målen global goals 15

Projektet syftar till att vända avskogningstrenden i Etiopien, återetablera skogarna och stärka de naturliga ekosystemen. Bland annat skyddas över 50 naturliga trädarter, varav många är rödlistade.

Bildgalleri

Video

Certifieringar

Se våra andra projekt.