Project Description

Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år.

I och med att kraftverket drivs av organiskt avfall från regionen, bidrar projektet till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca. 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad; mer pengar kan användas till barnen; elförsörjningen säkras, vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
29 000 ton CO2e. per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Biomassa

Projektnummer:
UNFCCC ID: 362
Gold Standard ID: GS382

Projektet bidrar till följande globala mål

Projektet skapar bättre förutsättningar för god utbildning i området genom att bland annat sänka elkostnaderna och öka elsäkerheten.

Förutom att kraftverket förser elnätet med grön el, så har  400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) investerats i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi, som ligger nära kraftverket.

Kraftverket samarbetar med lokala bönder genom att bland annat köpa organiskt avfall från dem, vilket fungerar som bränsle. Det skapar nya möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Eftersom att kol är den vanligaste energikällan i landet åstadkommer Sri Balaji en utsläppsreduktion på ca. 29 000 ton per år.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Certifieringar