Sri Balaji – Gold Standard CDM 2018-01-11T08:52:34+00:00

Project Description

Sri Balaji UNFCCC, hemsida

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Det gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad, mer pengar kan användas till barnen, elförsörjningen säkras vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.

Koldioxidreduktion
29 000 ton CO2e. per år

Certifiering
CDM – Gold Standard

Typ av projekt
Biomassa

Projektnummer
UNFCCC ID: 362

Gold Standard ID: GS382