Projektbeskrivning

Sri Balaji

Bioenergi

Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
29 000 ton CO2e. per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Bioenergi

Projektnummer:
UNFCCC ID: 362
Gold Standard ID: GS382

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Projektet skapar bättre förutsättningar för god utbildning i området genom att bland annat sänka elkostnaderna och öka elsäkerheten.

global goals globala målen 7

Förutom att kraftverket förser elnätet med grön el, så har  400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) investerats i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi, som ligger nära kraftverket.

global goals globala målen 8

Kraftverket samarbetar med lokala bönder genom att bland annat köpa organiskt avfall från dem, vilket fungerar som bränsle. Det skapar nya möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

Globala målen global goals 13

Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Eftersom att kol är den vanligaste energikällan i landet åstadkommer Sri Balaji en utsläppsreduktion på ca. 29 000 ton per år.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Certifieringar