Project Description

Teracom Group klimatkompenserar med Gold Standard CDM projekt

Målet sedan 2011 är att hela koncernen årligen ska sänka sin klimatpåverkan med 3 procent.

Idag mäter Teracom Group sina utsläpp från godstransporter, el- och bränsleförbrukning, pendling samt tjänsteresor. Som nästa steg ska verksamheten börja mäta sin kundutrustning hos Boxerkunderna där de indirekt har en klimatpåverkan.

Teracom ingår tillsammans med Boxer i Teracom Group, en av Nordens ledande nät- och betaltv-koncerner. Koncernen, som ägs av svenska staten, omsätter runt fyra miljarder kronor och har 700 anställda. De sänder ut radio och tv i standard- och hd-format, nationellt eller regionalt och når 99.8 % av Sveriges och Danmarks hushåll.

”Vi har valt att klimatkompensera med Tricorona för att de arbetar med FN-godkända CDM projekt, är välkända och har en bra etablerad plattform.”
Maria Åstrand Gosare, Hållbarhetschef på Teracom Group.

För Teracom Group är miljön en viktig del av hållbarhetsarbetet. Företagets miljöpåverkan kommer främst från el- och bränsleanvändning i nätverksamheten där de sänder ut radio och tv till svenska och danska hushåll. Teracom Group klimatkompenserar för samtliga bolags tjänsteresor som ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som genereras från de resor som måste genomföras.

”Att vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan är viktigt men även andra delar av hållbarhet är viktiga för oss, vi vill även ta hänsyn till de sociala perspektiven i klimatkompensationsprojekten. Därför väljer vi Gold Standard-projekt när vi klimatkompenserar”, säger Maria Åstrand Gosare, Hållbarhetschef på Teracom Group.

Vill ni klimatkompensera?

Ja tack, kontakta mig