Projektbeskrivning

Tropical Mix

Trädplantering

Tropical Mix är ett unikt skogsprojekt med flera respekterade certifieringar.

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
1 330 758 ton CO2e totalt

Certifiering:
Gold Standard

Typ av projekt:
Återplantering och skyddande av skog

Samarbetspartner:
CO2OL

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS2940

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Lokala invånare erbjuds utbildning, bland annat i miljövetenskap, för att säkerställa områdets kunskapsutveckling.

global goals globala målen 8

Projektet genererar lokala långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension vilket främjar områdets hållbara utveckling.

Globala målen global goals 13

1,9 miljoner träd har planterats under projektet. De binder inte bara koldioxid utan minskar även risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton.

Globala målen global goals 15

Tropical mix kombinerar hållbart skogsbruk med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem. Projektet sträcker sig över 3 000 hektar.

Bildgalleri

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
FSC
CCB standards

Läs om våra andra projekt.