Projektbeskrivning

Tropical Mix

Trädplantering

Tropical Mix är ett unikt skogsprojekt med flera respekterade certifieringar.

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem.

Detta trädplanteringsprojekt sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 7,5 miljoner träd planterats under projektets tid som inte bara binder koldioxid men även binder och säkrar vatten, vilket minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 525 389 ton. Utöver de ekologiska fördelarna, har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat över 150 långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningen. Tropical Mix är det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ.

1 ton i projektet motsvarar cirka 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
1 330 758 ton CO2e totalt

Certifiering:
Gold Standard

Typ av projekt:
Återplantering och skyddande av skog

Samarbetspartner:
CO2OL

Projektnummer:
Gold Standard ID: GS2940

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Lokala invånare erbjuds utbildning, bland annat i miljövetenskap, för att säkerställa områdets kunskapsutveckling.

global goals globala målen 8

Projektet genererar lokala långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension vilket främjar områdets hållbara utveckling.

Globala målen global goals 13

1,9 miljoner träd har planterats under projektet. De binder inte bara koldioxid utan minskar även risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton.

Globala målen global goals 15

Tropical mix kombinerar hållbart skogsbruk med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem. Projektet sträcker sig över 3 000 hektar.

Bildgalleri

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
FSC
CCB standards

Läs om våra andra projekt.