Projektbeskrivning

Vichada

Trädplantering

80 miljoner träd har planterats, vilket binder koldioxid och skapar möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen

I Orinoquia-regionen, östra Colombia, ligger Vichada. I årtionden har djurhållning och betande kreatur varit den viktigaste inkomstkällan för området. Det har lett till att stora områden som brukade vara skog, blivit till savann.

Vichada Climate Reforestation Project syftar till att skydda och stärka områdets naturliga ekosystem och återplantera skog på savannen för hållbar timmerproduktion. 80 miljoner träd har planterats, vilket skapar möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Samtidigt motverkar återplanteringen jorderosion, det skapas skydd för inhemska arter och ekosystemen främjas. Dessutom binder de växande träden motsvarande 325 000 ton CO2e från atmosfären.

Projektet lägger stor vikt vid hållbar social utveckling likväl som miljömässigt hållbar utveckling. Bland annat stöttas olika utbildningsprojekt i regionen och lokala invånare anställs i projektet med goda arbetsvillkor, vilket motverkar ofrivillig migration från regionen. Projektet stöttar därmed arbetet för att uppnå flera av FNs globala hållbarhetsmål, bland annat mål 1, ingen fattigdom; mål 4, god utbildning för alla; mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; mål 10, minskad ojämlikhet; mål 13, bekämpa klimatförändringar; och mål 15 ekologisk och biologisk mångfald.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
325 000 ton CO2e

Certifiering:
Gold Standard

Typ av projekt:
Trädplantering

Antal planterade träd:
Ca. 80 000 000

Projektnummer:
Gold Standard ID: 4221

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 4

Projektet stödjer skolor i projektområdet för att främja utbildning och motverka barnarbete.

global goals globala målen 8

Genom skapandet av lokala arbetstillfällen med goda arbetsvillkor motverkas ofrivillig migration och främjar områdets hållbara tillväxt.

Globala målen global goals 13

Syftet med projektet är att skydda och stärka områdets naturliga ekosystem och återplantera 80 000 000 träd på savannen för hållbar timmerproduktion. Det innebär en utsläppsreduktion motsvarande ca 325 000 ton CO2e per år.

Globala målen global goals 15

Utöver projektets naturkonservering, främjas regionens ekosystem och biologiska mångfald genom återplanteringen av träd på savannen, vilket skapar skydd för inhemska arter och motverkar jorderosion.

Bildgalleri

Video

Certifieringar