Yinyi – Gold Standard CDM 2018-01-11T08:52:31+00:00

Project Description

Yinyi

Yinyi är en vindkraftspark i Ningxiaprovinsen i norra Kina och består av 66 vindturbiner  som tillsammans producerar ca 70 000 MWh el per år. Projektet sparar ca 98 000 ton CO2e koldioxidutsläpp under ett normalår, samt hundratals ton utsläpp av andra föroreningar, såsom kväveoxider, svaveloxider, partiklar och kvicksilver.

Yinyi står i ett avlägset glesbefolkat område där investeringar annars lyser med sin frånvaro och projektet har inneburit ett stort lyft för lokalbefolkningen.

Projektets årliga koldioxidreduktion
98 000 ton CO2e per år

Certifiering
CDM – Gold Standard

Typ av projekt
Vindkraftspark

Projektnummer
UNFCCC ID: 1269

Gold Standard ID: GS383