Projektbeskrivning

Yinyi

Vindkraftspark

Grön elproduktion i Kina

Yinyi är en vindkraftspark i Ningxiaprovinsen i norra Kina som består av 66 vindturbiner.

Yinyi står i ett avlägset glesbefolkat område där investeringar lyser med sin frånvaro. Projektet har därmed inneburit ett stort lyft för lokalbefolkningen. De 66 vindturbiner producerar ca 70 000 MWh el per år, vilket innebär en utsläppsreduktion motsvarande ca 98 000 ton CO2e koldioxidutsläpp under ett normalår. Dessutom undviks hundratals ton lokala utsläpp av andra föroreningar, som kväveoxider, svaveloxider, partiklar och kvicksilver.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
98 000 ton CO2e per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Vindkraftspark

Projektnummer:
UNFCCC ID: 1269
Gold Standard ID: GS383

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 7

Vinyi ligger i en avlägsen del av Kina där få infrastrukturinvesteringar sker. Vindkraftparken innebär ett stort lyft för regionens invånare sett till elsäkerhet och förbättrad luftkvalitet.

global goals globala målen 8

Vindkraftparken skapar lokala arbetstillfällen med bra arbetsvillkor. På grund av förbättrad infrastruktur attraheras ytterligare investeringar till regionen, vilket förbättrar möjligheterna till hållbar tillväxt.

Globala målen global goals 10

Kunskaps- och tekniköverföringen från projektet, tillsammans med infrastruktursatsningar och arbetstillfällen, möjliggör ett lyft för regionen vilket minskar klyftorna i Kina och världen.

Globala målen global goals 13

Vindkraftsparken producerar ca 70 000 MWh el per år, vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 98 000 ton CO2e per år. Dessutom undviks andra föroreningar, som utsläpp av kväve- och svaveloxider.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
unfccc

Sri Balaji

Biobränsle