Zambia Community Agroforestry Project – REDD+ 2018-03-16T14:50:56+00:00

Project Description

Zambia REDD+

Zambias skogar krymper i snabb takt på grund av behovet av kol i landets storstäder. I projektområdet är fattigdomsnivån hög, ca 90 %, vilket har gjort invånarna beroende av inkomsterna från kol vilket i sin tur har främjat ett ohållbart skogsbruk.

Zambia Community Agroforestry Project syftar till att stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog. För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemanget över tid.

Koldioxidreduktion
150 000 ton CO2e. per år

Certifiering
Triple-Gold enligt Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standards

Verified Carbon Standard

Typ av projekt
Hållbart skogs- och jordbruk samt biomassa

Projektnummer
Verified Carbon Standard-ID: 1202