Projektbeskrivning

Zambia REDD+

Hållbart skogs- och jordbruk

Hållbart skogs- och jordbruk för minskad miljöpåverkan och social utveckling.

I projektområdet är fattigdomsnivån hög, ca 90 %, vilket har gjort invånarna beroende av inkomsterna från kol, vilket i sin tur har främjat ett ohållbart skogsbruk.

Zambia Community Agroforestry Project syftar till att stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog.

För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemanget över tid.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
150 000 ton CO2e. per år

Certifiering:
Triple-Gold enligt Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standards

Verified Carbon Standard

Typ av projekt:
Hållbart skogs- och jordbruk samt biomassa

Projektnummer:
Verified Carbon Standard-ID: 1202

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 1

Fattigdomsnivån i projektområdet hög, ca 90 %. För att lyfta områdets befolkning ur fattigdom investerar projektet i utbildning, sjukvård, dricksvatten, arbetstillfällen och lokalt entreprenörskap.

global goals globala målen 4

Utbildning ses som en vital del i att säkerställa regionens hållbara utveckling på lång sikt. Därför läggs särskilt fokus på att förbättra förutsättningarna till god utbildning för boenden i området.

Globala målen global goals 13

Genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog åstadkoms en utsläppsreduktion på 150 000 ton CO2e per år.

Globala målen global goals 15

Skyddandet av Miomboskogen innebär bevarandet av hemmet till 23 000 elefanter samt hotade arter som lejon, leoparder och antiloper – en stor vinst för regionens ekosystem!

Bildgalleri

Certifieringar

vcs verified carbon standard