Projektbeskrivning

Zhangbei

Vindenergi i Kina

Grön elproduktion i Hebei-provinsen

Vindkraftverk ersätter förbränning av kol i sydvästra Hebei-provinsen

Kinas snabba tillväxt de senaste decennierna har skett parallellt med en enorm utbyggnad av elnätet. Tyvärr har kolkraft under denna period varit det billigaste sättet att producera el på. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora effekter på miljön och människorna på lokal nivå. Samtidigt är Kina ett stort land med god potential för nästintill utsläppsfri vindkraft.

Tack vare tillskottet från klimatkompensation har projektet Zhangbei med 66 vindkraftverk kunnat byggas. Tillsammans kommer vindkraftverken spara in 75 000 ton CO2e per år jämfört med de kolkraftverk som annars hade säkrat strömförsörjningen.

Utöver nyttan som vindkraften ge för klimatet och miljön har ekonomiska och sociala nyttigheter skapats. Projektet Zhangbei har genererat 165 tillfälliga jobb under uppförandet och 17 permanenta arbetstillfällen för drift. Därutöver har det inom ramen för projektet borrats en brunn som försörjer lokalbefolkningen med vatten istället för floden som vattnet tidigare hämtades ifrån.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
75 000 ton CO2e per år

Certifiering:
Gold Standard CDM

Typ av projekt:
Vindenergi

Projektnummer:
Gold Standard ID:
GS424 / GS514

UNFCCC ID: 1855

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 7

Istället för kolkraft förser nu de 66 vindturbinerna elnätet med grön el.

Globala målen global goals 13

Användandet av förnybar el från Zhangbei reducerar årligen CO2e-utsläppen med cirka 75 000 ton jämfört med kolkraft.

global goals globala målen 8

165 tillfälliga och 17 permanenta jobb har skapats genom uppförandet och driften av vindkraftsparken.

globala målen global goals 6

Genom projektet har en brunn borrats vilket gett en bättre vattenkälla till lokalbefolkningen, som tidigare hämtade sitt vatten från en flod.

Bildgalleri

Bilderna får användas av kunder till Tricorona Climate Partner AB för att kommunicera om projektet. Om högupplösta bilder önskas, vänligen kontakta oss.

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
unfccc