Sekretess

Tricorona behandlar all din personliga information med största försiktighet.

Information om dig och dina personliga uppgifter kommer bara användas för att kunna kommunicera med dig och för att genomföra de uppgifter du begärt av oss.

Vi kan komma att dela med oss av dina personliga uppgifter till andra företag som utför tjänster åt oss. I sådant fall kommer vi att sträva efter att informationen endast används för att genomföra de uppgifter vi begärt från dem och att all information behandlas konfidentiellt.

Vi kommer att lämna ut personliga uppgifter i den grad som krävs av gällande lag eller om domstol eller myndigheter så kräver, eller för att säkerställa att vi följer gällande lag. Denna sekretesspolicy täcker inte informationshantering som utförs av tredje part som länkas till från denna sajt.

När vi tar in personlig information

Vi begär in personlig information, t.ex. e-mail adress, IP-adress i följande situationer:

  • När du handlar på vår sajt www.klimatkompensera.se.
  • När du sänder oss en fråga eller kommentar via vårt kontaktformulär, telefon, e-mail eller post.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss och begära:

  • en fullständig redovisning av all personlig information som vi lagrat om dig
  • att vi korrigerar eller tar bort all din personliga information.

Vi åtgärdar en sådan begäran inom 30 arbetsdagar.

Cookies

Tricorona Climate Partner AB använder Cookies för att förbättra användarupplevelsen när du besöker vår webbplats. Detta i syfte att förbättra användarupplevelsen när du besöker webbplatsen. 

Vad är en cookie?

Det finns t olika cookies: sessionscookie och permanenta cookies. En sessionscookies raderas när webbläsaren stängs ned. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod. 

Dessa två typer av cookies kan utfärdas av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på din dator. Första part cookies placeras i din webbläsare av Tricorona Climate Partner AB och tredje parts cookies placeras av andra aktörer än Tricorona Cliamte Partner AB. Vår webbplats använder både sessionscookies och permanenta cookies. 

Blockera eller ta bort cookies

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som har sparats på din dator. Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din webbläsare alternativt i din webbläsares hjälpfunktion. 

Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det komma att innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt 

Personuppgiftshantering

Tricorona Climate Partner AB verkar för att skapa bättre förutsättning för företag och organisationer att reducera sin klimatpåverkan och ta sitt klimatansvar. I vårt arbete så sparar och behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel samt viss aktivitetshistorik i relation till Tricorona. Syftet är att förmedla relevant information om klimatfrågan samt hur Tricorona kan hjälpa ditt företag att inkludera klimatfrågan i verksamheten och därigenom minska er klimatpåverkan och simultant öka er konkurrenskraft. Det gör vi främst genom nyhetsbrev som skickas ut via epost men även genom direktkontakt på exempelvis telefon, mail och brev.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR:s principer för behandling av personuppgifter. Det betyder att vi, inom lagarna för GDPR (laglighet, korrekthet och öppenhet), hantera uppgifterna på ett sätt som är värdefullt för den fysiska personen vars personuppgifter vi hanterar (ändamålsenlig), undviker att samla in och lagra uppgifter som saknar ändamålsenligt syfte för den fysiska person vars personuppgifter vi hanterar (uppgifts- och lagringsminimering), kontinuerligt arbeta för att informationen ska vara riktig (korrekthet) samt värnar om personuppgifternas integritet och säkerhet på bästa möjliga sätt (integritet och konfidentialitet).

Vi har fått dina uppgifter från beställningar som ni har gjort hos oss, personlig kontakt, events, intresseanmälningar till oss, annan direktkontakt eller samarbetspartners. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kapitel II, Artikel 6:1 a, b, c och d (kontakta oss för information om vilket lagstöd som gäller just dig). Dina uppgifter kommer att sparas så länge uppgifterna fyller ett berättigat ändamål eller tills du ber oss radera dem.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om uppgifterna vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@tricorona.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För Dataskyddsförordningen i sin helhet, vänligen se Datainspektionens hemsida.

Vill du att vi kontaktar dig?

Ja tack, kontakta mig