Våra tjänster

Att hantera och minimera sin klimatpåverkan är viktigt, det vet vi. Vi vet också att det kan vara svårt att komma igång och genomföra klimatarbetet på arbetsplatsen. Det är därför vi finns till! Vi har arbetat med klimatfrågan sedan 2006 och har hittills hjälpt hundratals företag i olika branscher att hantera sin klimatpåverkan.

Klimatredovisning

En klimatredovisning är en komplett redovisning av ett företags eller en organisations klimatpåverkan och ett bra sätt att börja klimatarbetet.

Läs mer
Klimatneutral och klimatpositiv

Klimatneutral och klimatpositiv är tjänster för er med hög ambition i klimatarbetet. 

Läs mer
Science Based Target 

Vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp. Det här är för er med riktigt höga ambitioner i klimatarbetet. 

Läs mer
Utbildningar 

Vi anordnar både webinarier och fysiska utbildningar. Ni kan även boka egna skräddarsydda heldagsutbildningar efter era önskemål. 

Läs mer
Livscykelanalys och produktberäkning

Med hjälp av en livscykelanalys / produktberäkning får ni ökad förståelse för var i värdekedjan en produkts klimatpåverkan äger rum.

Läs mer
Reseredovisning

Att beräkna och få en överblick över sin klimatpåverkan från företagets tjänsteresor är en förutsättning för att kunna reducera den och kompensera för resten.

Läs mer
Eventredovisning

Att arbeta aktivt med klimat för event innebär att ni tar ansvar för dess klimatpåverkan samtidigt som ni differentierar er gentemot konkurrerande event. 

Läs mer
Klimatkompensera 

Hur ambitiös man än är i klimatarbetet är det idag svårt att uppnå nollutsläpp. Klimatkompensation är att ta ansvar för den klimatpåverkan man inte lyckas reducera. 

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ja tack, kontakta mig