Våra tjänster

Att hantera och minimera sin klimatpåverkan är viktigt, men inte alltid lätt att genomföra. Vi har arbetat med klimatfrågan sedan 2006 och har hjälpt hundratals företag i olika branscher att hantera sin klimatpåverkan. Vi hjälper er att minimera er klimatpåverkan genom etablerade verktyg och klimattjänster.

Klimatberäkningar
Det första steget till klimatansvar är att ta reda på hur stora utsläpp verksamheten, produkten, tjänsten eller evenemanget har. Vi tillhandahåller en rad olika klimatberäkningstjänster anpassade efter er verksamhet och beräknar enligt GHG-protokollet.

Klimatkompensation
Att klimatkompensera är ett sätt för er att ta ansvar för de utsläpp som ni inte lyckas undvika med egna åtgärder och är en nödvändig del av er klimatstrategi. Vi erbjuder klimatkompensation som är godkänt av FN i enlighet med Kyoto Protokollets Clean Development Mechanism (CDM). Tricorona är världsledande på att utveckla CDM-projekt enligt Gold Standard.

Klimatstrategi
En heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi hjälper er att uppnå era mål inom ert klimatarbete. Vi hjälper er att sätta samt nå upp till er mål.

Klimatsäkrad av Tricorona
Är en helhetsmärkning som visar att ert företag, er tjänst, ert evenemang eller era produkter tar ansvar för sin klimatpåverkan.

Klimatåtgärdsplan
Vi hjälper er att identifiera de områden inom er verksamhet där de största utsläppsminskningarna sker och hjälper till att ta fram processer och policys för att realisera åtgärderna.

Klimatkommunikation
Vi hjälper er att definiera en konkret och tydlig kommunikationsstrategi för era klimatrelaterade initiativ.

Utbildningar/workshops
Kunskap, förståelse och engagemang är avgörande för att lyckas i klimat- och hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder många typer av utbildningar så som inspirationsföreläsningar och ledningsseminarier till workshops och allmänna utbildningar för olika målgrupper.

Skräddarsydda lösningar
Varje företag arbetar på sitt eget sätt och vi erbjuder därför kundanpassade tjänster för att hjälpa er minimera er klimatpåverkan, allt efter era behov.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ja tack, kontakta mig