Emissionsfaktorer 2018-01-17T14:15:28+00:00

Emissionsfaktorer

För de organisationer som själva beräknar sin klimatpåverkan är det ibland svårt att veta vilka emissionsfaktorer som bör användas. Många emissionsfaktorer är lokala och det kan variera kraftigt i utsläppsvolym från samma typ av aktivitet eller förbrukning inom vissa sektorer, som energi, produktion och transport.

Rätt emissionsfaktorer är därför avgörande för en klimatberäknings kvalitet. För att nå ett resultat som håller en hög precision, dvs. ligger nära det faktiska utsläppet, krävs det emissionsfaktorer som är anpassade till det specifika utsläppet som ska beräknas.

Tricorona har 10 års erfarenhet av klimatberäkningar och tillhandahåller uppdaterade och anpassade emissionsfaktorer. Vi tillser att din organisation får faktorerna som bäst överensstämmer med era specifika aktiviteter, förbrukning och konsumtion. På så sätt kan din organisation försäkra er om att ni får ett tillförlitligt resultat med hög precision i er klimatberäkning.

Jag vill veta mer