Emissionsfaktorer

Emissionsfaktorer är tal som multipliceras med antal kilometer, timmar eller andra enheter för att beräkna utsläppen som orsakas av en specifik aktivitet. Organisationer som själva beräknar sin klimatpåverkan behöver ibland hjälp att ta reda på vilka faktorer som bör användas eftersom det beror på en mängd faktorer så som aktivitet, sektor, plats och tid.

För att göra beräkningar med hög precision, som alltså ligger nära det faktiska utsläppet, krävs att emissionsfaktorerna som används är anpassade efter det specifika utsläppet som ska beräknas. Tricorona har 10 års erfarenhet av klimatberäkningar och tillhandahåller ett brett utbud av uppdaterade och anpassade faktorer för beräkning av utsläpp av växthusgaser. Vi tillser att din organisation får faktorerna som bäst överensstämmer med era specifika aktiviteter, förbrukning och konsumtion. På så sätt kan din organisation försäkra er om att ni får ett tillförlitligt resultat med hög precision i er klimatberäkning och klimatredovisning.

Produktfakta

En klimatberäknings träffsäkerhet bestäms till stor del av emissionsfaktorernas kvalitet. Räknar ni själva på er klimatpåverkan? Vi har uppdaterade, detaljerade och verklighetsöverensstämmande emissionsfaktorer till er klimatberäkning.

Kontakta mig

Vill du veta mer om emissionsfaktorer?

Ja tack, kontakta mig