Emissionsfaktorer

Emissionsfaktorer kallas de tal som multipliceras med kilometer, timmar och andra enheter för att beräkna utsläppen som orsakas av en specifik aktivitet. Organisationer som själva beräknar sin klimatpåverkan kan behöva stöd i sitt val av vilka emissionsfaktorer som ska användas, då dessa är beroende av den specifika situationen och uppdateras regelbundet.

Att göra beräkningar med så hög precision som möjligt kräver att emissionsfaktorerna som används är de rätta. Med mer än tio års erfarenhet av klimatberäkningar tillhandahåller vi ett brett utbud av uppdaterade och anpassade faktorer för beräkning av klimatpåverkan. Vi ser till att din organisation har tillgång till de faktorer som bäst överensstämmer med er verksamhet. På så sätt kan ni vara säkra på att få ett tillförlitligt resultat med hög precision i er klimatberäkning och klimatredovisning. Vi använder erkända och väletablerade källor och verktyg för att ta fram emissionsfaktorerna.

Produktfakta

Emissionsfaktorer är till för er som själva räknar på er klimatpåverkan.  Vi har uppdaterade, detaljerade och anpassade emissionsfaktorer till er klimatberäkning. En klimatberäknings precision bestäms till stor del av emissionsfaktorernas kvalitet.

Vill du veta mer om emissionsfaktorer?