Interna klimatfonder2018-06-25T15:17:42+00:00

Interna klimatfonder

Interna klimatfonder, eller intern klimatskatt, innebär att varje aktivitet en organisation utför som orsakar utsläpp av växthusgaser beläggs med en kostnad motsvarande den mängd som släpptes ut. Dessa pengar går sedan till en så kallad intern klimatfond ur vilken pengar används för investeringar i omställningar till förnybart.

Intern koldioxidbeskattning är ett effektivt sätt att konkretisera vad det kostar att verka utanför planetens gränser. För att detta ska bli ett effektivt styrmedel är det viktigt att både beräkna utsläppen och att åtgärderna som pengarna används till är effektiva.

Det är tyvärr vanligt att organisationer, och kommuner i synnerhet, initierar interna klimatfonder utan att ha någon bild av vilken effekt eller kostnad aktiviteterna har.

Målet för organisationen och planeten måste alltid utgå från så stor klimatnytta per krona som möjligt! Vi kan hjälpa er verksamhet att på ett seriöst sätt beräkna en klimatfonds kostnader och kvantifiera åtgärder som skall tas.

Produktfakta

Målet för organisationen och planeten måste alltid utgå från ambitionen att skapa så stor klimatnytta per krona som möjligt! Vi kan hjälpa er verksamhet att på ett seriöst sätt beräkna en klimatfonds kostnader och kvantifiera åtgärder som skall tas.

Kontakta mig

Vill du veta mer om interna klimatfonder?

Ja tack, kontakta mig