Interna Klimatfonder 2018-01-17T14:14:26+00:00

Interna Klimatfonder

Bland kommuner och landsting, men även vissa företag, kan interna klimatfonder göra klimatreducerande nytta. Interna klimatfonder bör ses som en ”reducerande” åtgärd och inte en ”kompenserande” åtgärd och enligt oss på Tricorona är det viktigt att dessa initiativ går hand i hand för största klimatnytta. Interna klimatfonder skiljer sig från klimatkompensation på det sättet att eventuell nytta reduceras internt och inte som det enligt definitionen för klimatkompensationen då sker externt.

I praktiken innebär interna klimatfonder / klimatskatt att varje aktivitet en organisation genomför som leder till ett utsläpp av klimatpåverkande gaser beläggs med en kostnad motsvarande den mängd som släpptes ut. Dessa pengar går sedan till en så kallad intern klimatfond ur vilken pengar används för investeringar i omställningar till förnybart.

Intern koldioxidbeskattning är ett effektivt sätt att konkretisera vad det kostar att verka utanför planetens gränser, om skatten sätts på en trovärdig nivå det vill säga. För att detta ska bli ett effektivt styrmedel för organisationen är det viktigt att man dels genomför beräkningarna för utsläppen samt de åtgärder man genomför med pengarna från klimatfonden är effektiva. Åtgärderna behöver sänka utsläppen för organisationen och helst till en låg kostnad – Detta är ofta den svåra utmaningen – Kostnadseffektivitet.

På Tricorona hjälper vi er med detta. Vi kan till exempel hjälpa er med att skapa en process kring detta och vilka riktlinjer som ska gälla. Vi kan även kvantifiera de åtgärder ni är intresserade av att vidta.

För mer information om hur man gör i praktiken är ni välkomna att kontakta oss.