fbpx
Eventredovisning2020-09-01T13:28:59+02:00
evenredovisning

Eventredovisning

Utöver att erbjuda ett intressant och spännande event finns flera saker man kan göra för att tilltala så många som möjligt. Genom att exempelvis erbjuda vegetariska alternativ eller att klimatredovisa sitt evenemang visar att man är medveten och tar ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att  arbeta aktivt med klimat och hållbarhet för event innebär att man tar ansvar för eventets klimatpåverkan, samtidigt som man differentierar sig gentemot konkurrerande event. Redovisningen av klimatpåverkan kan ligga som grund för klimatkompensation om syftet är att kommunicera eventet som klimatneutralt.

Eventkalkylator

Med hjälp av vår eventkalkylator kan ni enkelt göra en kostnadsfri eventberäkning och klimatkompensera för eventet.

TA MIG TILL EVENTKALKYLATORN

Artiklar relaterade till hållbara event och eventredovisning

Vill du veta mer om eventredovisning?

Ja tack, kontakta mig
Till toppen