reseredovisning

Klimatberäkning tjänsteresor

Att resa och mötas är en förutsättning för många företags-, myndigheters och organisationers verksamhet. Resor innebär dock ofta en betydande klimatpåverkan. Det är därför viktigt att skapa sig en bild av hur resandet ser ut genom en reseredovisning och hur det kan förändras genom t.ex. policyarbete för att minska klimatpåverkan.

I de flesta verksamheter förekommer resor för att ta sig till arbetsplatsen såväl som resor i tjänsten för att fullgöra vissa arbetsuppgifter. Därtill kommer konferensresor och mer nöjesorienterade resor för personalen.

Detta är ofta något som enkelt kan förändras genom att t.ex. använda modern mötesteknologi och resa mer klimatsmart så kan växthusgasutsläppen från resor reduceras. Inte sällan innebär sådana åtgärder att man dessutom sparar både tid och pengar. Ytterligare positiva effekter av att avstå från resor är bekvämlighet för den anställde som slipper resa, en effektivare arbetsdag och mer fritid. Kort sagt: en resa ska vara värd sitt koldioxidutsläpp, den anställdes tid och företagets pengar.

Reseredovisning

Är du travel manager eller vill ha en övergripande bild på företagets resor? Låt oss hjälpa dig med företagets reseredovisning.

Tidsåtgång och pris

Vår Travel Report levereras inom en vecka och priset är 5000 SEK (ex. moms)

En mer omfattande reseredovisning för t.ex. pendlingsresor, eller tjänsteresor med fler slag (bil, båt, tåg, färja m.m.) blir mer skräddarsydd och offereras vid förfrågan.

Exempelrapport: Business Travel Report [PDF]

Enstaka företagsresor

Vill ni räkna på enstaka företagsresor och klimatkompensera dem direkt via webben? På klimatkompensera.se kan ni enkelt räkna ut hur mycket ni ska klimatkompensera för.

Produktfakta

För många organisationer står tjänsteresor för en stor del av verksamhetens totala växthusgasutsläpp. Dessa är relativt lätta att beräkna, reducera och kompensera. Därför kan en reseredovisning vara ett bra sätt att börja sitt klimatarbete på.

Kontakta mig
klimatkompensera flygresan
Klimatkompensera flygresan
Klimatkompensera bilresan

Vill du veta mer om reseredovisning?

Ja tack, kontakta mig