reseredovisning

Klimatberäkning tjänsteresor

Att resa och mötas är en förutsättning för många företags, myndigheters och organisationers verksamhet. Resor innebär dock ofta en betydande klimatpåverkan. Det är därför viktigt att skapa sig en bild av hur resandet ser ut, en reseredovisning, och hur det kan förändras för att minska utsläppen av växthusgaser.

I de flesta verksamheter förekommer resor för att ta sig till arbetsplatsen såväl som resor i tjänsten för att fullgöra vissa arbetsuppgifter. Därtill kommer konferensresor och mer nöjesorienterade resor för personalen.

Genom att använda sig av modern mötesteknologi och resa mer klimatsmart kan utsläppen från resor minskas. Inte sällan innebär sådana åtgärder att man dessutom sparar både tid och pengar. Ytterligare positiva effekter av att avstå från resor är bekvämlighet för den anställde som slipper resa, en effektivare arbetsdag och mer fritid. Kort sagt: en resa ska vara värd sitt koldioxidutsläpp, den anställdes tid och företagets pengar. Låt oss hjälpa dig med din reseredovisning.

Exempel på reseredovisningar:

  • Travel report flyg
  • Travel report flyg light
  • Business travel report (flyg, båt, tåg, hotell, pendling)

Tidsåtgång och pris

Vår travel report levereras inom en vecka och priset är 5000 SEK (ex. moms) En mer omfattande reseredovisning för t.ex. pendlingsresor, eller tjänsteresor med fler slag (bil, båt, tåg, färja m.m.) blir mer skräddarsydd och offereras vid förfrågan.

Exempelrapporter

Travel Report Flyg [PDF]
Travel Report Flyg Light [PDF]
Business Travel Report [PDF]

Produktfakta

För många organisationer står tjänsteresor för en stor del av verksamhetens totala utsläpp. Utsläpp från resor är relativt lätta att beräkna, reducera och kompensera. Därför kan en reseredovisning vara ett bra sätt att börja sitt klimatarbete på.

Kontakta mig

Vill du veta mer om reseredovisning?

Ja tack, kontakta mig