Klimatredovisning

Science Based Targets

Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, WRI, WWF och CDP. Initiativet ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vissa vetenskapliga modeller. För att kunna sätta ett Science Based Target behöver ni gå igenom företagets växthusgasutsläpp genom hela värdekedjan i enlighet med GHG-protokollet.

För att ni ska få ert Science Based Target godkänt ska hela scope 1 och 2 inkluderas. Är scope 3-utsläppen 40 procent eller mer av de totala utsläppen (scope 1, 2 & 3) ska verksamheten också sätta ett mål för scope 3-utsläppen. För att sätta ett scope 3-mål så ska två tredjedelar eller mer av utsläppen i scope 3 inkluderas.  

Det är en process att genomföra de viktiga stegen för att ta fram ett Science Based Target. Det krävs mycket engagemang från den verksamhet som önskar få sitt SBT godkänt. Väljer ni att sätta ett Science Based Target och arbeta aktivt med det kan ni vara stolta över er själva – ni visar på hög ambition med ert klimatarbete och ni driver på innovation inom er sektor! 

Tidsåtgång och pris

Att sätta Science Based Target och få det godkänt är en hög nivå av ambition för en organisations klimatarbete. Arbetet kräver tid från både er och oss. Flera variabler avgör tidsåtgång och det krävs ett seriöst engagemang även från ledningsnivå. Hur stor tidsåtgång som krävs från oss beror på hur långt fram er organisation befinner sig i ert klimatarbete, om ni t.ex. redan har ett framtaget basår att utgå från. Kontakta oss för mer information om tidsåtgång och pris!
JAG VILL VETA MER OM SCIENCE BASED TARGETS

Läs vårt blogginlägg om Science Based Targets.

Fakta

Science Based Target är vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp.
Kontakta mig
Science Based Target logga

Vill du veta mer om Science Based Targets?

Ja tack, kontakta mig