Klimatberäkningar 2018-01-17T14:12:40+00:00

Klimatberäkningar

För att på ett genomtänkt och effektivt sätt kunna påverka (och minska) utsläppen från organisationen, produkten eller tjänsten är det viktigt att inleda med att ta reda på var i t.ex. organisationen utsläppen uppstår och var de är som störst och var man kan göra störst och effektivast reduktion. Vi tillhandahåller en rad olika klimatberäkningstjänster anpassade efter er verksamhet.

För att lyckas kvantifiera utsläppen från olika aktiviteter säkerställer vi att vi alltid har trovärdiga och relevanta utsläppsfaktorer och vi använder bland annat källor som IVL, Energimyndigheten, Trafikverket och NTM. Vi använder både avancerade och enkla excel-verktyg, SimaPro för beräkningar och EcoInvents stora databas med över 10 000 emissionsfaktorer.

Det är idag mer eller mindre praxis att använda sig av Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) när man redovisar sin klimatpåverkan. GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering förlitar sig på GHG-protokollets metodik och CDP-rapportering gör likadant

Greenhouse Gas Protocol är en familj av redovisnings- och rapporteringsstandarder gällande just klimatpåverkan. I familjen ingår till exempel standarder för hur man rapporterar klimatpåverkan från den egna organisationen, produkter och värdekedjan. Tricorona följer GHG-protokollet så långt som möjligt när vi gör redovisningar. Här kan du läsa mer om GHG-protokollet.