Våra beräkningstjänster skapar en tydlig bild över verksamhetens utsläpp.

Vet ni var er klimatpåverkan uppstår? Vet ni vad ni mest kostnadseffektivt skall fokusera insatserna och aktiviteterna? Ett framgångsrikt klimatarbete förutsätter nämligen en tydlig beräkning och kartläggning av verksamhetens utsläpp för att utforma och fokusera utsläppsreducerande åtgärder på aktiviteter där den möjliga utsläppsminskningen är som störst. Ibland är det oväntade och onödiga aktiviteter som är de största utsläppstjuvarna!

För att lyckas kvantifiera utsläppen från olika aktiviteter säkerställer vi att vi alltid har trovärdiga och relevanta emissionsfaktorer och vi använder alltid säkerställda och trovärdiga källor såsom IVL, Energimyndigheten, Trafikverket och NTM m.fl. Vi är inte beroende av något specifikt verktyg eller lösning för att beräkna utsläppen utan utgår alltid i varje läge från vad syftet med beräkningen är och vilken nivå det skall läggas på.

Det är idag mer eller mindre praxis att använda sig av Greenhouse Gas Protocol när man redovisar sin klimatpåverkan. GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering förlitar sig på GHG-protokollets metodik och CDP-rapportering likaså. Självklart följer Tricorona GHG-protokollet i största möjliga mån när vi gör redovisningar.

Greenhouse Gas Protocol är en familj av redovisnings- och rapporteringsstandarder gällande just klimatpåverkan. I familjen ingår till exempel standarder för hur man rapporterar klimatpåverkan från den egna organisationen, produkter och värdekedjan.

Tjänster inom klimatberäkning

Vi tillhandahåller en rad olika klimatberäkningstjänster anpassade efter er verksamhet.

KLIMATBERÄKNING

Klimatredovisning

En klimatredovisning är vanligtvis en komplett redovisning av en organisations klimatpåverkande utsläpp.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Reseredovisning

Genom att sätta mål och minska sina utsläpp från resor kan man spara mycket tid och pengar.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Produktredovisning

Att genomföra en analys av en produkt kan ge ovärderlig information och kunskap kring hur och var effektiviseringar kan genomföras.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Eventredovisning

Redovisningen som är grunden för klimatkompensation om syftet är att kommunicera ett klimatneutralt event.

LÄS MER
ANALYS

Emissionsfaktorer

Rätt emissionsfaktorer är avgörande för en klimatberäknings kvalitet.

LÄS MER
LIVSCYKELANALYS

LCA

Tricorona använder verktyget SimaPro vid genomförande av LCA enligt ISO 14040.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Revision

Om ni själva gör klimatberäkningar kan det finnas ett stort värde att vi hjälper er att granska och revidera.

LÄS MER
INFORMATION

GHG-protokollet

GHG-protokollet är den mest använda standarden för den som ska beräkna och rapportera sina växthusgasutsläpp.

LÄS MER

Vill du veta mer om klimatberäkning?

Ja tack, kontakta mig