fbpx
Loading...
Klimatberäkning2019-07-12T14:26:37+02:00

Våra klimatberäkningar skapar en tydlig bild av verksamhetens, produktens eller eventets utsläpp.

Vet ni var er klimatpåverkan finns? Vet ni var ni mest kostnadseffektivt skall fokusera insatserna för att minska den? Ett framgångsrikt klimatarbete förutsätter att utsläppen kartläggs och klimatpåverkan beräknas. Bara då kan utsläppsreducerande åtgärder fokuseras på effektiv utsläppsminskning. Ibland är det oväntade och onödiga aktiviteter som är de största utsläppstjuvarna!

För att kvantifiera utsläppen från olika aktiviteter säkerställer vi att vi alltid har trovärdiga och relevanta emissionsfaktorer. Vi använder väletablerade och trovärdiga källor såsom IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi är inte beroende av något specifikt verktyg för att beräkna utsläppen utan utgår från vad syftet med beräkningen är i det enskilda fallet.

Det är idag praxis att använda sig av Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) när man som företag eller organisation redovisar sin klimatpåverkan. GHG-protokollet är en familj av redovisnings- och rapporteringsstandarder gällande just klimatpåverkan. I familjen ingår standarder för hur man rapporterar klimatpåverkan från den egna organisationen, produkter och värdekedjan. GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering förlitar sig på GHG-protokollets metodik och CDP-rapportering likaså. Som princip utgår Tricorona från GHG-protokollet i sitt arbete.

Tjänster inom klimatberäkning

Vi tillhandahåller en rad olika klimatberäkningstjänster anpassade efter er verksamhet.

KLIMATBERÄKNING

Klimatredovisning

En klimatredovisning är vanligtvis en komplett redovisning av en organisations klimatpåverkande utsläpp.

KLIMATBERÄKNING

Reseredovisning

Genom att sätta mål och minska sina utsläpp från resor kan man spara mycket tid och pengar.

KLIMATBERÄKNING

Produktredovisning

Att genomföra en analys av en produkt kan ge ovärderlig information och kunskap kring hur och var effektiviseringar kan genomföras.

KLIMATBERÄKNING

Eventredovisning

Redovisningen som är grunden för klimatkompensation om syftet är att kommunicera ett klimatneutralt event.

ANALYS

Emissionsfaktorer

Rätt emissionsfaktorer är avgörande för en klimatberäknings kvalitet.

KLIMATBERÄKNING

Revision

Om ni själva gör klimatberäkningar kan det finnas ett stort värde att vi hjälper er att granska och revidera.

Artiklar om klimatberäkning

Vill du veta mer om klimatberäkning?