Eventredovisning 2018-01-17T14:13:46+00:00

Eventredovisning

För att idag locka besökare till ett event krävs idag inte bara att själva eventet i sig är spännande och tillför besökaren stort värde. Det måste även kännas rätt att gå på det och många väljer idag sina produkter, tjänster och event utifrån hur hållbara och ”gröna” de är samt hur väl företaget arbetar med hållbarhet och tar sitt klimatansvar. Att aktivt arbeta med klimat och hållbarhet inom eventet innebär utöver att man tar sitt ansvar för den klimatpåverkan man har, men även att man differentierar sig gentemot konkurrerande event.

På Tricorona hjälper vi er genomföra ett mer hållbart event och vi genomför redovisningar och erbjuder utvecklingsförslag till framtiden. Redovisningarna i sig kan ligga som grund för klimatkompensation om syftet är att kommunicera ett klimatneutralt event.