Eventredovisning

För att locka besökare till ett event, så räcker det inte med att själva eventet i sig är spännande och tillför besökaren stort värde, det måste även kännas rätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Att aktivt arbeta med klimat och hållbarhet inom event innebär att man tar ansvar för eventets klimatpåverkan, samtidigt som man differentierar sig gentemot konkurrerande event.

På Tricorona hjälper vi er genomföra ett mer hållbart event, göra redovisningar och erbjuder utvecklingsförslag till framtiden. Redovisningarna i sig kan ligga som grund för klimatkompensation om syftet är att kommunicera eventet som klimatneutralt.

Exempelrapport Eventredovisning

Produktfakta

Att beräkna, redovisa och kompensera ett events klimatpåverkan skapar möjligheter att göra klimatsmarta val och samtidigt differentiera sig gentemot andra evenemang.

Kontakta mig

Vill du veta mer om eventredovisning?

Ja tack, kontakta mig