fbpx
Eventredovisning2019-07-11T16:06:56+02:00

Eventredovisning

För att locka besökare till ett event räcker det inte med att  eventet i sig är spännande och tillför besökaren stort värde. Det måste också kännas rätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Att  arbeta aktivt med klimat och hållbarhet för event innebär att man tar ansvar för eventets klimatpåverkan, samtidigt som man differentierar sig gentemot konkurrerande event.

På Tricorona hjälper vi er genomföra ett mer hållbart event, göra redovisningar och erbjuder utvecklingsförslag till framtiden. Redovisningen av klimatpåverkan kan ligga som grund för klimatkompensation om syftet är att kommunicera eventet som klimatneutralt.

Artiklar relaterade till hållbara event

Produktfakta

Att beräkna, redovisa och kompensera ett events klimatpåverkan skapar möjligheter att göra klimatsmarta val och samtidigt differentiera sig gentemot andra evenemang.

Vill du veta mer om eventredovisning?