Klimatredovisning, verksamhetredovisning

Klimatredovisning

En klimatredovisning ger en överblick av er verksamhets utsläpp. Genom att göra en klimatredovisning förtydligas var och hur ni kan minska er verksamhets klimatpåverkan mest effektivt, och ni kan följa er klimatmässiga utveckling över år. För företag med ambitionen att bli klimatneutrala är en klimatredovisning det första steget.

Med en klimatredovisning får ni en sammanställning av klimatpåverkan från er verksamhet. Vad er klimatredovisning omfattar anpassas efter typen av verksamhet, det tillgängliga dataunderlaget och era preferenser. Affärsresor och energiförbrukning i verksamhetens lokaler inkluderas i så gott som alla klimatredovisningar, och därtill kan exempelvis transporter, materialförbrukning och avfallshantering inkluderas.

När ni bestämt er för att göra en klimatredovisning följer nedanstående steg.

Tricorona erbjuder både vår ordinarie klimatredovisning för verksamheter och en lightversion, vilken är mindre omfattande. Därutöver gör vi klimatredovisningar med snävare avgränsningar. Läs mer om dessa här: Produktredovisning, Eventredovisning och Reseredovisning. Om dessa produkter inte passar just er så kan vi anpassa dem efter era specifika behov och önskemål.

Ladda ned exempel på våra klimatredovisningar samt rapporteringskategorier nedan.

Klimatredovisning
Klimatredovisning Light
Rapporteringskategorier

Produktfakta

En klimatredovisning är en komplett redovisning av ett företags eller en organisations klimatpåverkan. Med hjälp av denna kan man dels få reda på var klimatpåverkan sker och var man som effektivast bör lägga kraft för att minska sin klimatpåverkan.

Kontakta mig
jag önskar offert

Vill du veta mer om klimatredovisning?

Ja tack, kontakta mig