Klimatredovisning, verksamhetredovisning

Klimatredovisning

En klimatredovisning ger er en överblick av verksamhetens utsläpp och därigenom ett underlag för att minska utsläppen och klimatkompensera. För företag med ambitionen att bli klimatneutrala är klimatredovisningen det obligatoriska första steget.

Vad just er klimatredovisning ska omfatta bestämmer vi gemensamt utifrån era behov, syftet med redovisningen och det tillgängliga dataunderlaget. Inom GHG-protokollet är direkta utsläpp och utsläpp från energiförbrukning obligatoriska att beräkna, men de flesta organisationer väljer även att inkludera tjänsteresor, då dessa ofta utgör en betydande del av utsläppen. Beroende på hur er verksamhet ser ut väljer ni i samråd med oss ut övriga indirekt utsläppskällor som ska ingå i beräkningen.

När ni bestämt er för att ni vill beräkna era utsläpp följer ni nedanstående steg.

Tricorona erbjuder för verksamheter en ordinarie klimatredovisning samt en kortare version som vi kallar Klimatredovisning Light. Därutöver gör vi redovisningar med snävare avgränsningar. Läs mer om dessa här: Produktredovisning, Eventredovisning och Reseredovisning. Även dessa produkter kan skräddarsys efter era behov och förutsättningar.

Ladda ned exempel på våra klimatredovisningar samt rapporteringskategorier nedan.

Produktfakta

En klimatredovisning är en komplett redovisning av ett företags eller en organisations klimatpåverkan. Med hjälp av den kan man få reda få reda på var klimatpåverkan sker och hur den kan minskas på det mest effektiva sättet.

Vill du veta mer om klimatredovisning?