Klimatredovisning 2018-01-17T14:12:50+00:00

Klimatredovisning

En klimatredovisning är vanligtvis en komplett redovisning av en organisations klimatpåverkande utsläpp. Redovisningen består lämpligen av de faser från värdekedjan som står för den största delen av klimatpåverkan. Genom att initiera en klimatredovisning med en översiktlig väsentlighetsanalys kan man som rapporterande organisation få en ungefärlig bild av var de stora utsläppen befinner sig och fatta effektiva beslut kring vad man ska fokusera på för att minska utsläppen.

Genom att ha tydliga systemgränser är redovisningen jämförbar år till år och man kan lätt mäta sin prestation och de åtgärder man vidtar. Begreppet ’systemgränser’ är benämningen på vilka gränser som ska gälla det ”system” man tittar och redovisar för. Genom att välja relevanta systemgränser ger man sig själv maximala möjligheter till en så användbar rapport som möjligt. Hur man väljer systemgränser beror på vilken typ av organisation redovisningen gäller och vilken ansats man har.

Det är fullt möjligt att göra ännu snävare avgränsningar för en klimatredovisning. Läs mer om dessa här: Produktredovisning, Eventredovisning och Reseredovisning. Observera att dessa produkter går att anpassa till era specifika behov och önskemål om de ej passar just er.

För mer information om hur man gör i praktiken är ni välkomna att kontakta oss.