Klimatredovisning2018-09-12T10:50:08+00:00
Klimatredovisning, verksamhetredovisning

Klimatredovisning

En klimatredovisning är vanligtvis en komplett redovisning av en organisations klimatpåverkande utsläpp. Redovisningen består lämpligen av de faser från värdekedjan som står för den största delen av klimatpåverkan.

Genom att initiera en klimatredovisning med en översiktlig väsentlighetsanalys kan man som rapporterande organisation få en ungefärlig bild av var verksamhetens stora utsläpp sker. På så sätt ges förutsättningar att fatta välgrundade beslut gällande vad man ska fokusera på för att minska klimatpåverkan så effektivt som möjligt.

Med tydliga systemgränser är redovisningen jämförbar år till år och man kan lätt mäta sin prestation och resultatet av vidtagna åtgärder. Begreppet ’systemgränser’ är benämningen på vilka avgränsningar som ska gälla det system man granskar och redovisar för. Genom att välja relevanta systemgränser ger man sig själv maximala möjligheter till en så användbar rapport som möjligt. Hur man väljer systemgränser beror på vilken typ av organisation redovisningen gäller och vilken ansats man har.

Tricorona erbjuder både vår ordinarie klimatredovisning för verksamheter och en lightversion, vilken är mindre omfattande. Därutöver gör vi klimatredovisningar med snävare avgränsningar. Läs mer om dessa här: Produktredovisning, Eventredovisning och Reseredovisning. Om dessa produkter inte passar just er så kan vi anpassa dem efter era specifika behov och önskemål.

Ladda ned ett exempel på våra Klimatredovisningar.

Klimatredovisning
Klimatredovisning Light

Produktfakta

En klimatredovisning är en komplett redovisning av ett företags eller en organisations klimatpåverkan. Med hjälp av denna kan man dels få reda på var klimatpåverkan sker och var man som effektivast bör lägga kraft för att minska sin klimatpåverkan.

Kontakta mig

Vill du veta mer om klimatredovisning?

Ja tack, kontakta mig